Följ med till Human Nature Kursen med Dr. Zach Bush MD

Att förändra vårt tankesätt från ett mänskligt till ett naturens sätt att tänka.

Lär dig grunderna i naturlig rörelse, lev en giftfri livsstil och fundera över hur vi interagerar med nästa generation med denna onlinekurs med åtta moduler. 

MÖT DIN MENTOR

Dr Zach Bush är en känd läkare, forskare och utbildare som har ägnat sin karriär åt att förstå sambandet mellan människans hälsa, miljön och den mikrobiella världen. Han är en trefaldigt legitimerad läkare med expertis inom internmedicin, endokrinologi och hospicevård. Dr Bush har också gjort omfattande forskning om mikrobiomet, det komplexa ekosystemet av mikroorganismer som lever i våra kroppar och miljön runt omkring oss.

MODULERNA

Följ med till Human Nature med Dr. Zach Bush, där vi lär oss hur vi kan ändra vårt tankesätt från att vara skapat av människan till att vara skapat av naturen. Modulerna omfattar grunderna för rörelse, giftfri livsstil och hur vi interagerar med nästa generation. 


För att vi är naturen. Naturen är vis.

VAD DU FÅR LÄRA DIG

Varför en stillasittande livsstil kan blockera din naturliga potential och hur du kan lära dig grundläggande naturliga rörelsemönster på nytt.

Varför det är så viktigt att återknyta kontakten med naturen för din naturliga hälsa.

Vad utvinningssystem är och varför vi måste övergå till system som fungerar harmoniskt med naturen.

Grunden för naturlig hälsa är att hitta tillbaka till en sammanhängande och integrerad livsstil. 

01 INLEDNING

 Dr Zach Bush bjuder in oss att följa med när han utforskar hur våra kroppar interagerar med den naturliga världen. 

02 NATURLIG RÖRELSE

Dr Zach förklarar  hur vi kan utnyttja och återuppliva våra förfäders minne och hitta sätt att bli lösningen och inte problemet. 

03 KUNSKAP

I den här modulen Dr Zach får sällskap av sin vän Tony Riddle för att lära sig hur det sätt vi rör oss på kan låta oss frodas igen.

04 GIFTFRI LIVSSTIL 

I vårt moderna liv är vi inbäddade i ett nät av gifter, från maten vi äter, till luften vi andas. Det är dags att bryta denna cykel. 

05 MINDFULNESS 

Tittar på betydelsen av vår tarmhälsa för att uppnå en känsla av att vara och avslöjar hemligheten bakom världens blå zoner.

06 BARN

Äpplet faller inte långt från trädet. Den här modulen tänker om barndomen och skapar utrymme för nästa generation barn.

07 REGENERATION 

Tänka sig hur framtidens industrier skulle kunna se ut i ett slutet kretsloppssystem, där resurserna återförs till Moder Jord.

08 AVSLUTNING 

Kursen avslutas med blickar mot en framtid fylld av återkoppling, välbefinnande och en återgång till våra förfäders mönster. 

01.INTRODUCTION

Meet Dr. Zach Bush as he embarks on a quest to explore natural health. Now, Dr. Zach invites us to join him as he explores how our bodies interact with the natural world around us.  

01.INTRODUCTION

We’re wild beings. But the environment of the world doesn’t allow us to tap into that. Dr. Zach is joined by friend Tony Riddle to learn how the way that we move can let us thrive again.

01.INTRODUCTION

The rise (and fall) of industrial civilisation reinforced the idea we are separate to nature. Here we explore how to harness & revive our ancestral memory to become the solution and not the problem.

01.INTRODUCTION

In our modern life, we are embedded in a web of toxins, from the food we eat, to the air we breathe. It’s time to break this cycle, and look to a future where nature is our home again. 

01.INTRODUCTION

90% of our serotonin is produced in the gut. Dr. Zach looks at the significance of our gut health to achieve a new sense of being and reveals the secret behind the world’s Blue Zones. 

01.INTRODUCTION

In the world of parenting, the apple doesn’t fall far from the tree. This module is about rethinking childhood and the ways that we create space for the children of the next generation.

01.INTRODUCTION

It’s time to reimagine how the businesses and industries of the future could look in a closed-loop system, where resources are returned to Mother Earth at the end of their lifecycle.

01.INTRODUCTION

Take a deep breath. Dr. Zach finishes the course by looking to a future filled with reconnection, wellness, and a return to our ancestral patterns. We are nature. Nature is us. 

01.INTRODUCTION

Meet Dr. Zach Bush as he embarks on a quest to explore natural health. Now, Dr. Zach invites us to join him as he explores how our bodies interact with the natural world around us.  

02 NATURAL MOVEMENT

We’re wild beings. But the environment of the world doesn’t allow us to tap into that. Dr. Zach is joined by friend Tony Riddle to learn how the way that we move can let us thrive again.

03 ANCESTRAL KNOWLEDGE

The rise (and fall) of industrial civilisation reinforced the idea we are separate to nature. Here we explore how to harness & revive our ancestral memory to become the solution and not the problem.

04 TOXIN-FREE LIFESTYLE

In our modern life, we are embedded in a web of toxins, from the food we eat, to the air we breathe. It’s time to break this cycle, and look to a future where nature is our home again.  

05 MINDFULNESS

90% of our serotonin is produced in the gut. Dr. Zach looks at the significance of our gut health to achieve a new sense of being and reveals the secret behind the world’s Blue Zones. 

06 KIDS

 In the world of parenting, the apple doesn’t fall far from the tree. This module is about rethinking childhood and the ways that we create space for the children of the next generation.

07 REGENERATIVE BUSINESS

It’s time to reimagine how the businesses and industries of the future could look in a closed-loop system, where resources are returned to Mother Earth at the end of their lifecycle.

08 OUTRO

Take a deep breath. Dr. Zach finishes the course by looking to a future filled with reconnection, wellness, and a return to our ancestral patterns. We are nature. Nature is us.