FÖTTER, MÄNNISKOR OCH PLANET 

På vilket sätt är Vivobarefoot på väg att bli en regenerativ verksamhet? Eftersom status quo måste skakas om med åtgärder som brådskande reviderar invanda, vanemässiga förhållningssätt till handel.

Vivobarefoot är redan inne på den vägen. Det är vetenskapligt bevisat att våra barfotaskor är bättre för vår hälsa, samtidigt som vår B-Corp (™) -certifiering betyder att vi enligt lag måste värdesätta ekonomiskt, miljömässigt och socialt kapital - och likabehandling.

Dåliga vanor är något vi alla lägger oss till med. Det här är bara början...


OAVSLUTADE AFFÄRER


Eftersom Vivobarefoot firar 10 år som företag tittar vi i detta års rapoort tillbaka på det senaste årtiondet. Som Galahad (vår Ecosystem Lead) uttrycker det är vi stolta över att vara en del av den växande rörelsen av regenerativa företag som simmar allt stadigare mot strömmen.

Du kan ladda ner en sammanfattning på en sida, ladda ner hela rapporten eller hoppa direkt till specifika delar.
 

V-MÄNNISKOR

Vivobarefoots Barefoot-kod innehåller våra företagspolicyer och Barefoot-handboken är vår medarbetarhandbok. Den ägs av våra anställda och skapar ett utrymme för alla våra anställda så att de får tillgång till information om Vivobarefoot och våra arbetssätt.

 

MILJÖ

Vivobarefoot anser att den enda riktiga modellen för miljömässig hållbarhet är den naturliga världen själv: Naturen är vägen till människors välbefinnande och vi måste sätta upp mål för att förnya och återställa den.

Vår miljöpolicy beskriver de vägledande principerna för vårt företag: våra regler att respektera och våra mål för att förnya planeten.

MÅNGFALD, JÄMSTÄLLDHET OCH INKLUDERING

För att hantera diskrimineringsproblem på grund av ålder, ras, kön, förmåga, kön, graviditet, religion eller övertygelser anser Vivobarefoot att vi måste göra ett medvetet försök att identifiera och investera i en förbättring av systemiska beteenden.

Vår policy för mångfald, jämställdhet och inkludering omfattar Vivobarefoots position när det gäller att erbjuda lika möjligheter inom anställning och affärspraxis. Vi strävar också efter att använda denna policy i vår bredare intressentgrupp.

ETISK MARKNADSFÖRING

Som ett målinriktat varumärke är etik och hållbarhet kärnan i Vivobarefoot och allt vi gör – inklusive vår marknadsföring.

Med denna policy strävar vi efter att åstadkomma mer än enbart efterlevnad; vi anser att vi faktiskt kan hjälpa företaget att tjäna ett gott syfte.

Vår etiska marknadsföringspolicy beskriver vår ”naturliga” marknadsföringsstrategi; att behandla kunder med respekt och fokusera på långsiktig tillväxt och långsiktiga relationer.

BEKÄMPNING AV MUTOR OCH KORRUPTION

Vivobarefoot har åtagit sig att upprätthålla de högsta standarderna för etik och efterlevnad av alla relevanta lagar överallt där vi bedriver verksamhet. 

Efterlevnad av lagar mot mutor och korruption är avgörande för detta åtagande – vi tolererar inte någon form av mutor eller korruption. 

Alla styrelseledamöter, anställda, arbetstagare och entreprenörer är skyldiga att följa vår policy och lagarna om bekämpning av mutor och korruption i enlighet med deras anda och ordalydelse.

KONSEKVENSINVESTERING 

Sedan Vivobarefoot lanserades 2012 har vi sponsrat ett antal sociala och miljömässiga initiativ runt om i världen.

Vår Livebarefoot Foundation är en intern företagsinkubator för att samordna dessa initiativ och framtida initiativ med fokus på att förnya människor och planeten.

Vår finansieringspolicy omfattar hur vi hanterar dessa projekt och alla bidrag till dem på ett ansvarsfullt sätt.

UPPFÖRANDEKOD

Vivobarefoot har åtagit sig att främja och skydda mänskliga rättigheter, personlig hälsa och säkerhet, och miljön är viktig för att göra affärer.

Vi strävar efter att ha långvariga partnerskap med leverantörer och tillverkningspartner som delar samma värderingar.

Vår uppförandekod anger minimikraven för vår värdekedja och deras värdekedjor för goda arbetsförhållanden och arbetsplatsrättigheter.

VERKTYG FÖR BÄSTA PRAXIS

Det är ett krav på avtalsförhållanden med alla Vivobarefoot-partner att följa vår uppförandekod för leverantörer och tillverkningspartner.

Vårt bästa praxisverktyg är det enkla ramverket som vi använder för att dela information med vår värdekedja om efterlevnad av koden och kontinuerlig förbättring.

Det är anpassat till branschstandarder och är integrerat i CleanChain, vårt digitala hanteringsverktyg för att arbeta transparent med vår globala värdekedja.

VÅRA STANDARDER

*alla policyer är för närvarande under granskning och kommer att slutföras senast i november 2020


B CORP(™) -CERTIFIERING

Enkelt uttryckt är B Corp (™) en gemenskap av företag som tror på att balansera syfte och vinst – en tro på att få en positiv inverkan och att vara till nytta för samhället.

År 2020 blev Vivobarefoot ett certifierat B Corp med en poäng på 98,8, ungefär 5 % över genomsnittet för B Corp (™) -företag, men en under Patagonia (vi gillar dem), som har en med en ledande poäng på 151.4.

Även om vi har mycket arbete framför oss för att göra vårt företag förnybart för människor och vår planet, vet vi att vår utgångspunkt – våra skor – redan är för människors hälsa.

VÅR VÄRDEKEDJA

Vivobarefoot arbetar med leverantörer och tillverkare runt om i världen för att tillverka, distribuera och sälja våra produkter och upplevelser.

Vi tror att radikal öppenhet är grundläggande för vårt sätt att göra affärer och vår resa mot att vara jordens mest förnyelsebara företag. 

Vår värdekedjekarta är en visuell representation av exakt vilka vi arbetar med, var de är och hur de presterar i förhållande till Vivobarefoot-standarder.

LIVEBAREFOOT FUND

Mer än någonsin behöver världen transparenta och ansvarstagande sociala företag som balanserar kommersiella behov med investeringar för att göra världen till en bättre plats. 

Livebarefoot Fund är en intern företagsinkubator för sociala och miljömässiga initiativ som är banbrytande för förnyelsebara lösningar för miljö- och sociala problem.

Vårt långsiktiga mål är att vara världens ledande investeringsnav för förnyelse.

LYSSNA FÖR ATT SUSTAIN THIS?

Världen är full av grönmålning som försöker övertyga oss om att problemen inte finns. Stödjer du det här? Det handlar om att ställa de tuffa frågorna för att upptäcka den hårda sanningen som ger oss handlingsfrihet för att rädda vår värld.