Laddar...

 

SEKRETESSPOLICY

VÄLKOMMEN TILL VIVOBAREFOOT SEKRETESSMEDDELANDE.

VIVOBAREFOOT respekterar din integritet och har för avsikt att skydda dina personuppgifter. Detta sekretessmeddelande informerar dig om hur vi ser efter dina personuppgifter när du besöker vår webbplats (oavsett varifrån du besöker den) och beskriver dina rättigheter till sekretess och hur lagen skyddar dig.

Detta sekretessmeddelande tillhandahålls i ett format som består av flera lager så att du kan klicka direkt till de specifika områden som anges nedan. Använd också ordlistan för att förstå betydelsen av vissa av de villkor som används i detta sekretessmeddelande.

 1. VIKTIG INFORMATION OCH VILKA VI ÄR
 2. UPPGIFTERNA SOM VI SAMLAR IN OM DIG
 3. HUR SAMLAS DINA PERSONUPPGIFTER IN
 4. HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER
 5. AVSLÖJANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER
 6. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR
 7. DATASÄKERHET
 8. DATALAGRING
 9. DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER
 10. ORDLISTA
 
1.VIKTIG INFORMATION AND VILKA VI ÄR 

SYFTET MED DETTA SEKRETESSMEDDELANDE

Detta sekretessmeddelande syftar till att ge dig information om hur VIVOBAREFOOT samlar in och behandlar dina personuppgifter genom din användning av denna webbplats, inklusive eventuella uppgifter du eventuellt ger via denna webbplats när du registrerar dig på vår adresslista, köper en produkt eller tjänst eller deltar i en tävling.

Denna webbplats är inte avsedd för barn och vi samlar inte medvetet uppgifter om barn.

Det är viktigt att du läser detta sekretessmeddelande tillsammans med andra sekretessmeddelanden eller lämpliga integritetsmeddelanden som vi kan ge vid särskilda tillfällen när vi samlar in eller behandlar personuppgifter om dig så att du är fullt medveten om hur och varför vi är använder dina data. Detta sekretessmeddelande kompletterar de övriga meddelandena och är inte avsett att åsidosätta dem.

 

KONTROLLANT

VIVOBAREFOOT Limited är registeransvarig och ansvarig för dina personuppgifter (allmänt kallad “VIVOBAREFOOT”, "vi", "oss" eller "vår" i detta sekretessmeddelande).

Vi har utsett endatasekretess-manager (DPM) som ansvarar för att övervaka frågor i samband med detta sekretessmeddelande. Om du har några frågor om detta sekretessmeddelande, inklusive eventuella förfrågningar om att utöva dina juridiska rättigheter, kontakta DPMgenom uppgifterna nedan.

 

KONTAKTUPPGIFTER

Våra fullständiga uppgifter är:

Fullständigt namn på juridisk person: VIVOBAREFOOT Limited

Namn eller titel på DPM:Damian Peat

E-postaddress: privacy@vivobarefoot.com

Postadress: 28 Britton Street, London, EC1M 5UE

Du har rätt att när som helst klaga hos Information Commissioner's Office (ICO), den brittiska tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor (www.ico.org.uk). Vi skulle dock uppskatta möjligheten att lösa dina problem innan du kontaktar ICO, så vänligen kontakta oss först.

 

CHANGES TO THE PRIVACY NOTICE AND YOUR DUTY TO INFORM US OF CHANGES

Den här versionen uppdaterades senast den 22 maj 2018 och tidigare versioner kan erhållas genom att kontakta oss.

Det är viktigt att personuppgifterna vi har om dig är korrekta och aktuella. Vänligen håll oss informerade om dina personuppgifter ändras under ditt förbindelse med oss.

 

TREDJE PARTS LÄNKAR

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, plugin-program och applikationer. Genom att klicka på dessa länkar eller aktivera dessa anslutningar kan det vara möjligt för tredje part att samla in eller dela data om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredje parts webbplatser och ansvarar inte för deras sekretessutlåtanden. När du lämnar vår hemsida uppmanar vi dig att läsa sekretessmeddelandet för varje webbplats du besöker.

 

2. DATA OM DIG SOM VI SAMLAR IN

Personuppgifter, eller personlig information, betyder all information om en person genom vilken personen kan identifieras. Den inkluderar inte data där identiteten har tagits bort (anonym data).

Vi kan samla, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig och vi har grupperat dessa enligt följande:

 • Identitetsuppgifter inkluderar förnamn, efternamn, födelsedatum och kön.
 • <strongKontaktuppgifterinkluderar faktureringsadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer.
 • Financiella uppgifter inklukderar bankkonto och betalkortsinformation.
 • Transaktionsuppgifter inkluderar information om betalningar till och från dig och annan information om produkter och tjänster du har köpt från oss.
 • Tekniska yppgifter inkluderar internetprotokoll (IP) -adress, din inloggningsinformation, webbläsartyp och -version, tidszoninställning och -plats, plug-intyper för webbläsare och versioner, operativsystem och plattform och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt den här webbplatsen.
 • Profiluppgifter inkluderar ditt användarnamn och lösenord, inköp eller beställningar som gjorts av dig, dina intressen, preferenser, feedback och enkätsvar.
 • Användningsuppgifter inkluderar information om hur du använder vår webbplats, produkter och tjänster.
 • Marknads- och kommunikationsdata innehåller dina preferenser när du tar emot marknadsföring från oss och våra tredje parter och dina kommunikationspreferenser.

Vi samlar också in, använder och delar aggregerad samlad data som statistisk eller demografisk data för olika ändamål. Aggregerad data kan härledas från dina personuppgifter, men anses inte som personlig information eftersom dessa uppgifter inte direkt eller indirekt avslöjar din identitet. Till exempel kan vi samla dina användaruppgifter för att beräkna andelen användare som använder en specifik webbplatsfunktion. Om vi kombinerar eller ansluter aggregad data med dina personuppgifter så att den direkt eller indirekt kan identifiera dig behandlar vi de kombinerade uppgifterna som personuppgifter som kommer att användas i enlighet med detta sekretessmeddelande.

Vi samlar inga särskilda kategorier av personuppgifter om dig (det här inkluderar information om din ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, fackligt medlemskap, information om din hälsa och genetiska och biometriska data). Inte heller samlar vi in information om kriminella domar och brott.

 

OM DU INTE KAN ANGE PERSONUPPGIFTER

Där vi behöver samla in personuppgifter enligt lag eller enligt villkoren i ett kontrakt som vi har med dig och du misslyckas med att tillhandahålla den informationen när vi begär det, kan vi eventuellt inte fullfölja det kontrakt vi har eller försöker ingå med med dig (till exempel att förse dig med varor eller tjänster). I sådant fall kan vi behöva häva en produkt eller tjänst som du har med oss, men vi kommer att meddela dig om så är fallet vid den tidpunkten.

 
3. HUR SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder olika metoder för att samla in uppgifter från och om dig inklusive genom:

Direkta interaktioner. Du kan ge oss din identitet, kontakt och finansiell information genom att fylla i formulär eller genom att svara med oss via post, telefon, e-post eller på annat sätt. Detta inkluderar personuppgifter du anger när du:

 • gör en beställning via vår hemsida;
 • skapar ett konto på vår hemsida;
 • prenumererar på vår tjänst eller publikationer;
 • begär att marknadsföring skickas till dig
 • deltar i en tävling, kampanj eller undersökning eller
 • ger oss feedback.

Automatiserad teknik eller interaktioner. När du interagerar med vår webbplats kan vi automatiskt samla in tekniska data om din utrustning, surfning och mönster. Vi samlar in dessa personuppgifter genom att använda cookies, serverns loggar och annan liknande teknik. Vi kan också få teknisk information om dig om du besöker andra webbplatser som använder våra cookies. Vänligen läs vår cookie-policy för mer information.

Tredje part eller offentligt tillgängliga källor.Vi kan få personuppgifter om dig från olika tredje parter och offentliga källor enligt nedan:

 • Tekniska data från följande parter:
  • analytikeleverantörer, till exempel Google baserat inom EU.
  • areklamnätverk Facebook och Criteo baserade inom EU.
  • kontakt-, finansiell och transaktionsdata från leverantörer av tekniska, betalnings- och leveranstjänster som Braintree Inc, som är baserade utanför EU.
  • Identitets- och kontaktuppgifter från offentligt tillgängliga källor, såsom Companies House och Electoral Register, baserade inom EU.
4. HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

Vi använder endast dina personuppgifter när lagen så tillåter. Most commonly, we will use your personal data in the following circumstance s:

 • Där vi behöver för att utföra kontraktet som vi står i begrepp att ingå eller har ingått med dig.
 • När det är nödvändigt för våra legitima intressen (eller tredje parts), och dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter dessa intressen.
 • Där vi måste följa en laglig eller lagstadgad skyldighet.

Klicka här för att få veta mer om vilka typer av laglig grund som vi kommer att förlita oss på för att behandla dina personuppgifter.

Vanligtvis åberopar vi inte samtycke som en rättslig grund för att behandla dina personuppgifter annat än i samband med att vi skickar direktmarknadsföring till dig via e-post eller textmeddelande. Du har rätt att återkalla samtycke till marknadsföring när som helst genom att klicka på avprenumerationslänken som ingår i alla e-postmeddelanden som är direkt marknadsföring.

 

SYFTEN FÖR VILKA VI KOMMER ATT ANVÄNDA DINA PERSONUPPGIFTER

Vi har nedan, i tabellformat, redogjort för alla sätt vi planerar att använda dina personuppgifter, och vilka av de rättsliga grunderna vi bygger på att göra det. Vi har också identifierat vad våra legitima intressen är där det är lämpligt.

Observera att vi kan behandla dina personuppgifter för mer än en laglig grund beroende på det specifika syftet med vilket vi använder dina data. Vänligen kontakta oss på privacy@vivobarefoot.com om du behöver information om den specifika juridiska grund som vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter där mer än en grund har beskrivits i tabellen nedan.

 

SYFTE/AKTIVITET
TYP AV DATA
LAGLIG GRUND FÖR BEARBETNING INKLUSIVE BERÄTTIGAT INTRESSE

REGISTRERA DIG SOM NY KUND

(A) IDENTITET

(B) KONTAKT

UTFÄRDANDE AV ETT KONTRAKT MED DIG

FÖR ATT BEARBETA OCH LEVERERA DIN BESTÄLLNING INKLUSIVE:

(A) HANTERA BETALNINGAR OCH AVGIFTER

(B) SAMLA IN OCH ÅTERKRÄVA PENGAR TILL OSS

(A) IDENTITET

(B) KONTAKT

(C) FINANCIELL

(D) TRANSAKTION

(E) MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION

(A) UTFÖRANDE AV ETT KONTRAKT MED DIG

(B) NÖDVÄNDIGT FÖR VÅRA LEGITIMA INTRESSEN (ATT ÅTERKRÄVA SKULDER TILL OSS)

FÖR ATT HANTERA VÅRT FÖRHÅLLANDE TILL DIG VILKET INKLUDERAR ATT:

(A) UNDERRÄTTA DIG OM ÄNDRINGAR I VÅRA VILLKOR ELLER SEKRETESSPOLICY

(B) BE DIG ATT LÄMNA EN RECENSION ELLER MEDVERKA I EN UNDERSÖKNING

(A) IDENTITET

(B) KONTAKT

(C) PROFIL

(D) MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION

(A) UTFÖRANDE AV ETT KONTRAKT MED DIG

(B) NÖDVÄNDIGT FÖR ATT FÖLJA EN LAGSTADGAD SKYLDIGHET

(C) NÖDVÄNDIGT FÖR VÅRA LEGITIMA INTRESSEN (FÖR ATT HÅLLA VÅRA REGISTER UPPDATERADE OCH FÖR ATT STUDERA HUR KUNDERNA ANVÄNDER VÅRA PRODUKTER/TJÄNSTER)

FÖR ATT DU SKA KUNNA DELTA I ETT LOTTERI, TÄVLING ELLER SLUTFÖRA EN UNDERSÖKNING

(A) IDENTITET

(B) KONTAKT

(C) PROFIL

(D) ANVÄNDNING

(E) MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION

(A) UTFÖRANDE AV ETT KONTRAKT MED DIG

(B) NÖDVÄNDIGT FÖR VÅRA LEGITIMA INTRESSEN (ATT STUDERA HUR KUNDERNA ANVÄNDER VÅRA PRODUKTER/TJÄNSTER, FÖR ATT UTVECKLA DEM OCH UTÖKA VÅR VERKSAMHET)

ATT ADMINISTRERA OCH SKYDDA VÅR VERKSAMHET OCH DENNA WEBBPLATS (INKLUSIVE FELSÖKNING, DATAANALYS, TESTNING, SYSTEMUNDERHÅLL, SUPPORT, RAPPORTERING OCH HOSTING AV DATA)

(A) IDENTITET

(B) KONTAKT

(C) TEKNISK

(A) NÖDVÄNDIGT FÖR VÅRA LEGITIMA INTRESSEN (FÖR ATT DRIVA VÅR VERKSAMHET, TILLHANDAHÅLLANDE AV ADMINISTRATION OCH IT-TJÄNSTER, NÄTVERKSSÄKERHET, FÖR ATT FÖRHINDRA BEDRÄGERI OCH I SAMBAND MED EN FÖRETAGSREORGANISATION ELLER OMSTRUKTURERING AV KONCERNEN)

(B) NÖDVÄNDIGT FÖR ATT FÖLJA EN LAGSTADGAD SKYLDIGHET

ATT LEVERERA RELEVANT WEBBPLATSINNEHÅLL OCH ANNONSER TILL DIG OCH MÄTA ELLER FÖRSTÅ EFFEKTIVITETEN HOS DEN ANNONSERING VI ERBJUDER DIG

(A) IDENTITET

(B) KONTAKT

(C) PROFIL

(D) ANVÄNDNING

(E) MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION

(F) TEKNISK

NÖDVÄNDIGA FÖR VÅRA LEGITIMA INTRESSEN (ATT STUDERA HUR KUNDERNA ANVÄNDER VÅRA PRODUKTER/TJÄNSTER, UTVECKLAR DEM, FÖR ATT UTÖKA VÅR VERKSAMHET OCH STÖDJA VÅR MARKNADSSTRATEGI)

ATT ANVÄNDA DATAANALYS FÖR ATT FÖRBÄTTRA VÅR WEBBPLATS, PRODUKTER/TJÄNSTER, MARKNADSFÖRING, KUNDRELATIONER OCH ERFARENHETER

(A) TEKNISK

(B) ANVÄNDNING

NÖDVÄNDIGA FÖR VÅRA LEGITIMA INTRESSEN (FÖR ATT DEFINIERA TYPER AV KUNDER FÖR VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER, FÖR ATT HÅLLA VÅR HEMSIDA UPPDATERAD OCH RELEVANT, ATT UTVECKLA VÅR VERKSAMHET OCH ATT INFORMERA VÅR MARKNADSSTRATEGI)

ATT GE FÖRSLAG OCH REKOMMENDATIONER TILL DIG OM VAROR ELLER TJÄNSTER SOM KAN VARA AV INTRESSE FÖR DIG, KAMPANJER AV INTRESSE, LANSERING AV NYA PRODUKTER OCH POTENTIELLA ANSTÄLLNINGSMÖJLIGHETER

(A) IDENTITET

(B) KONTAKT

(C) TEKNISK

(D) ANVÄNDNING

(E) PROFIL

NÖDVÄNDIGA FÖR VÅRA LEGITIMA INTRESSEN (ATT UTVECKLA VÅRA PRODUKTER/TJÄNSTER OCH UTÖKA VÅR VERKSAMHET)

 
MARKNADSFÖRING

Vi strävar efter att ge dig valmöjligheter gällande vissa personuppgifter, särskilt kring marknadsföring och reklam:

KAMPANJERBJUDANDEN FRÅN US

Vi kan använda din identitet, kontakt, teknisk, användnings- och profildata för att bilda en idé om vad vi tror att du kanske vill ha eller behöver, eller vad som kan vara av intresse för dig. Det är så vi bestämmer vilka produkter, tjänster och erbjudanden som kan vara relevanta för dig (vi kallar detta marknadsföring).

Du kommer att få marknadsföringskommunikation från oss om du har begärt information från oss eller köpta varor eller tjänster] från oss eller om du har givit oss dina uppgifter när du deltog i en tävling eller registrerade dig för en kampanj och, i varje fall, inte har valt att inte ta emot den marknadsföringen.

TREDJE PARTS MARKNADSFÖRING

Vi kommer att begära ditt uttryckliga opt-in-samtycke innan vi delar dina personuppgifter med något företag utanför VIVOBAREFOOT för marknadsföring.

OPTING OUT

Du kan be oss eller tredje part att sluta skicka dig marknadsföringsmeddelanden när som helst genom att följa uppkopplingslänkarna på alla marknadsföringsmeddelanden som skickas till dig eller genom att kontakta oss på privacy@vivobarefoot.com

Om du avstår från att ta emot dessa marknadsföringsmeddelanden gäller det inte för personuppgifter som lämnats till oss som ett resultat av ett produkt-/tjänsteköp, garantiregistrering, produkt-/tjänsteupplevelse eller andra transaktioner.

COOKIES

Du kan ställa in din webbläsare för att vägra alla eller utvalda webbläsarcookies, eller för att varna dig när webbplatser ställer in eller öppnar cookies. Om du inaktiverar eller vägrar cookies bör du observera att vissa delar av denna webbplats kan bli otillgängliga eller inte fungera korrekt. För mer information om de cookies vi använder, se vår cookie-policy.

BYTE AV SYFTE

Vi använder endast dina personuppgifter för de ändamål som vi samlar in dem för, om vi inte med rimlighet anser att vi behöver använda det av en annan anledning och att anledningen är förenlig med det ursprungliga syftet. Om du vill få en förklaring till hur bearbetningen för den nya ändamålet är kompatibelt med det ursprungliga syftet, kontakta oss på privacy@vivobarefoot.com

Om vi behöver använda dina personuppgifter för ett orelaterat syfte kommer vi att meddela dig och vi kommer att förklara den rättsliga grunden som tillåter oss att göra det.

Observera att vi kan behandla dina personuppgifter utan din kunskap eller samtycke, i enlighet med ovanstående regler, där detta krävs eller tillåts enligt lag.

 

5. UPPLYSNINGAR OM DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med parterna nedan för de ändamål som anges i tabellen i punkt 4 ovan.

 • Tredje parter som anges i ordlistan.
 • Tredje part till vilka vi kan välja att sälja, överföra eller slå samman delar av vår verksamhet eller våra tillgångar. Alternativt kan vi försöka förvärva andra företag eller slå oss samman med dem. Om en förändring händer i vår verksamhet kan de nya ägarna använda dina personuppgifter på samma sätt som anges i detta sekretessmeddelande.

Vi kräver att alla tredje parter respekterar säkerheten för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter inte att våra tjänsteleverantörer från tredje part använder dina personuppgifter för egna ändamål och tillåter endast att de behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål och i enlighet med våra instruktioner.

 

6. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

Några av våra tredje parter är baserade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA ), så behandlingen av dina personuppgifter kommer att innebära en överföring av data utanför EES.

När vi överför dina personuppgifter ut ur EES garanterar vi att en liknande grad av skydd erbjuds genom att säkerställa att minst en av följande skyddsåtgärder genomförs:

 • Vi kommer endast överföra dina personuppgifter till länder som av Europeiska kommissionenhar bedömts ge tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter. För mer information, se Europeiska kommissionen: Tillfredsställande skydd av personuppgifter i icke EU-länder.
 • När vi använder vissa tjänsteleverantörer kan vi använda specifika kontrakt som godkänts av Europeiska kommissionen, vilket ger personuppgifter samma skydd som det har i Europa. För mer information, se Europeiska kommissionen: Modellavtal för överföring av personuppgifter till tredje land.
 • När vi använder leverantörer baserade i USA kan vi överföra data till dem om de ingår i Privacy Shield som kräver av dem att ge liknande skydd för personuppgifter som delas mellan Europa och USA. För mer information, se Europeiska kommissionen: EU-USA: s sekretessskydd.

Vänligen kontakta oss på privacy@vivobarefoot.com om du vill ha mer information om den specifika mekanism som används av oss när du överför dina personuppgifter från EES.

 

7. DATASÄKERHET

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter försvinner av misstag, används eller öppnas på obehörigt sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi tillgången till dina personuppgifter för de anställda, agenter, entreprenörer och andra tredje parter till det som de behöver veta. De behandlar bara dina personuppgifter efter våra instruktioner och de är föremål för en sekretessplikt.

Vi har infört förfaranden för att ta itu med eventuella misstänkta brott mot personuppgifter och meddelar dig och eventuell tillämplig reglerare om ett brott där vi är lagligen skyldiga att göra det.

 

8. DATALAGRING

HUR LÄNGE ANVÄNDER NI MINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behåller bara dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla de syften vi har samlat in dem för, bland annat för att uppfylla alla lagar, bokföring eller rapporteringskrav.

För att bestämma lämplig retentionstid för personuppgifter tar vi hänsyn till personuppgifternas mängd, natur och känslighet, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller avslöjande av dina personuppgifter, syftet med vilka vi behandlar dina personuppgifter och huruvida vi kan uppnå dessa syften på annat sätt smat de tillämpliga lagkraven.

Uppgifter om retentionperioder för olika aspekter av dina personuppgifter finns i vår retentionspolicy som du kan begära av oss genom att kontakta oss på privacy@vivobarefoot.com.  

Under vissa omständigheter kan du be oss att radera dina uppgifter:see Begär radering nedan för mer information.

Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan associeras med dig) för forskning eller statistiska ändamål, i så fall kan vi använda denna information på obestämd tid utan vidare meddelande till dig.

 

9. DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER

Under vissa omständigheter har du rättigheter enligt dataskyddslagar vad gäller dina personuppgifter. Vänligen klicka på länkarna nedan för att få veta mer om dessa rättigheter:

Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan, kontakta oss på privacy@vivobarefoot.com.

Vanligtvis krävs ingen avgift

Du behöver inte betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är klart ogrundad, repetitiv eller överdriven. Alternativt kan vi vägra att tillgodose din begäran under dylika omständigheter.

Vad vi kan behöva från dig

Vi kan behöva begära specifika uppgifter från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och se till att du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd som säkerställer att personuppgifter inte avslöjas för någon person som inte har rätt att ta emot den. Vi kan också kontakta dig för att begära ytterligare information i samband med din begäran om att påskynda vårt svar.

Tidsgräns för att svara

Vi försöker att svara på alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta oss längre än en månad om din förfrågan är särskilt komplex eller du har gjort ett antal förfrågningar. I så faöö kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.

 

10. ORDLISTA

JURIDISK BAS

Legitimt intresse betyder att vi är intresserade av att leda och hantera vår verksamhet för att vi ska kunna erbjuda dig den bästa servicen/produkten och den bästa och säkraste upplevelsen. Vi ser till att vi överväger och balanserar eventuella effekter på dig (både positiva och negativa) och dina rättigheter innan vi behandlar dina personuppgifter för våra legitima intressen. Vi använder inte dina personuppgifter för aktiviteter där våra intressen överskrids av konsekvenserna för dig (såvida vi inte har ditt samtycke eller på annat sätt krävs eller är tillåtet enligt lag). Du kan få ytterligare information om hur vi bedömer våra legitima intressen mot eventuella konsekvenser för dig när det gäller specifika aktiviteter genom att kontakta oss på privacy@vivobarefoot.com.  

Upprättande av kontrakt innebär att vi bearbetar dina uppgifter där det är nödvändigt för utförandet av ett kontrakt som du är part i eller att vidta åtgärder på din förfrågan innan du ingår ett sådant kontrakt.

Överensstämmelse med en laglig eller lagstadgad skyldighet innebär att vi behandlar dina personuppgifter där det är nödvändigt för att följa en lagstadgad eller lagstadgad skyldighet som vi är föremål för.

 

TREDJE PARTER

 • Eleets 3PL Distribution Inc, Amethyst Group Ltd, Globale UK Ltd, Netstar IT Support Ltd, Netsuite UK ltd, Cybertill Group Ltd, Social Annex Inc, Braintree Inc, Paypal Inc, Kount Inc och Channel Advisor agerar som processorer, är baserade i Storbritannien och USA, som tillhandahåller lager, distribution, bank, IT och systemadministrationstjänster.
 • Arvato Ltd som fungerar som processorer eller gemensamma kontroller baserade i Storbritannien som tillhandahåller kundsupporttjänster.
 • Streathers Ltd, KempLittle LLP, Blick Rothenburg LLP, Grossman Yanak & amp; Ford LLP, Buchanan Ingersoll & amp; Rooney Pc, Avalara Inc, HSBC Ltd och The Opal Group som fungerar som processorer eller gemensamma kontrollanter, inklusive advokater, bankirer och revisorer, och är baserade i Storbritannien och USA som tillhandahåller juridiska, bank- och bokföringstjänster.
 • HM Revenue & Customs, tillsynsmyndigheter och andra myndigheter som agerar som processorer eller gemensamma kontrollanter med säte i Storbritanniensom kräver rapportering av bearbetningsaktiviteter under vissa omständigheter.
 • Vi använder ett externt företag, Trustpilot A/S (“Trustpilot”), för att inhämta din feedback vilket betyder att vi kommer att dela ditt namn, din e-postadress och referensnummer med Trustpilot för det syftet. Om du vill läsa mer om hur Trustpilot behandlar dina uppgifter, kan du hitta deras Sekretesspolicy här: https://uk.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms.

 

DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER:

Du har rätt att:

10.1            Begär tillgång till dina personuppgifter (allmänt känt som en "begäran om databasåtkomst"). Detta gör det möjligt för dig att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig och att kontrollera att vi behandlar de lagligt.

10.2            Beg'r 'mdromg av personuppgifterna vi har om dig. Detta innebär att du kan ändra ofullständiga eller felaktiga uppgifter som vi har, men vi kan behöva verifiera noggrannheten hos de nya uppgifterna du ger oss.

10.3            Begär radering av dina personuppgifter. Detta gör att du kan be oss att radera eller ta bort personuppgifter där det inte finns någon bra anledning till att vi fortsätter att bearbeta den. Du har också rätt att be oss att radera eller ta bort dina personuppgifter där du har framgångsrikt utnyttjat din rätt att göra invändningar mot bearbetning (se nedan), där vi kan ha behandlat din information olagligen eller där vi är skyldiga att radera dina personuppgifter för att överensstämma med lokal lag. Observera att vi kanske inte alltid kan följa din begäran om radering av specifika juridiska skäl som kommer att meddelas dig, vid behov, vid din begäran.

10.4            Objekt till behandling av dina personuppgifter där vi är beroende av ett legitimt intresse (eller tredje parts) och det finns något om din speciella situation som gör att du vill göra invändningar mot bearbetning på den här grunden eftersom du anser att det påverkar din grundläggande rättigheter och friheter. Du har också rätt att invända mot var vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring. I vissa fall kan vi visa att vi har tvingande legitima grunder att behandla din information som strider mot dina rättigheter och friheter.

10.5            Begär begränsning av bearbetning av dina personuppgifter. På så sätt kan du be oss att avbryta behandlingen av dina personuppgifter i följande scenarier: (a) om du vill att vi ska fastställa datans exakthet ; (b) där vår användning av uppgifterna är olaglig men du inte vill att vi ska radera den, (c) där du vill att vi behåller datan även om vi inte längre behöver den då du behöver den för att etablera, utöva eller försvara juridiska påståenden eller (d) du har invänt mot vår användning av dina uppgifter, men vi måste verifiera om vi har övergripandejuridiska skäl för att använda den.

10.6            Begär överföring av dina personuppgifter till en tredje part. Vi kommer att ge dig, eller en tredje part du har valt, dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt, maskinläsbart format. Observera att denna rätt endast gäller automatisk information som du ursprungligen gav samtycke för att vi ska använda eller där vi använde informationen för att ingå ett kontrakt med dig.

10.7 .        Ta tillbaka samtycke när som helst där vi är beroende av samtycke att behandla dina personuppgifter. Detta påverkar dock inte lagenligheten av någon bearbetning som utförts innan du tar tillbaka ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kan vi kanske inte tillhandahålla dig vissa produkter eller tjänster. Vi kommer att meddela dig om så är fallet då du återkallar ditt samtycke.