Laddar...

 POLICYER OCH STANDARDER

FEEL THE GROUND NOT THE COLD

Vi strävar efter att bli ett regenerativt företag. 

Denna målsättning baseras på tre pelare: en regenerativ verksamhet, regenerativa produkter och ett regenerativt samhälle. 

Nedanstående policyer och standarder vägleder vår verksamhet och vårt beslutsfattande på samtliga dessa tre områden när vi strävar efter att gå bortom minimal efterlevnad och minimalt engagemang och bli en regenerativ verksamhet med vedertagen praxis som vår ledstjärna. Vi har långt kvar, men vi är på rätt väg. 

”Barfotakoden” är Vivobarefoots medarbetarhandbok som innehåller alla våra personalpolicyer och -riktlinjer. Vi håller denna policy internt på företaget, men det finns en nedbantad version som är offentligt tillgänglig. 

Denna policy beskriver Vivobarefoots hållning i miljöfrågor. Den ligger till grund för processer och beslutsfattande, inte bara i vår egen verksamhet utan också våra partner i värdekedjan. 

Vi vill ersätta vår transaktionsbaserade leveranskedja med en transparent kedja som tjänar såväl människor som vår planet. I den här koden tar vi upp den minimistandard i fråga om socialt ansvar och miljöansvar som vi ber våra partner i värdekedjan att följa. 

År 2023 identifierade vi 30 källor till miljömässiga, sociala och styrningsmässiga risker för vår utvärdering av intressenter. I det här dokumentet redovisas vår process och våra resultat, vilka ligger till grund för vårt löpande riskhanteringsarbete. 

I denna policy förklars Vivobarefoots hållning i fråga om likabehandling vid anställning och inom verksamheten. Vi strävar efter att implementera den såväl internt som inom vår bredare intressentgrupp. 

Vivobarefoot vinnlägger sig om att alltid upprätthålla högsta etiska standard och efterleva alla relevanta lagar överallt där vi bedriver verksamhet. I denna policy beskrivs våra åtaganden. .

Livebarefoot Fund är en innovations- och inkubatorfon som vi använder oss av för att starta, finanseria och uppmpuntra projekt som vi tror på. Denna finansieringspolicy förklarar hur vi hanterar dessa projekt och alla bidrag på ett ansvarsfullt sätt. 

Vivobarefoots partner måste följa vår uppförandekod för partner. Verktyget för vedertagen praxis hjälper oss att gå längre. Det är nämligen ett antal verksamhets- och miljörelaterade och sociala frågor som vi använder för att förbättra samarbetet med våra partner i värdekedjan. 

Vivobarefoot is committed to maintaining the highest ethical standards, and complying fully with all relevant laws whenever and wherever we do business. This policy explains our commitments.