VILLKOR

VIVOBAREFOOT ANVÄNDAVILLKOR

 1. ALLMÄNT
  • Vilka vi är. Vi är Vivobarefoot Ltd ("Vivobarefoot" / "vi" / "oss" "vår") ett företag registrerat i England och Wales (registreringsnummer 03474829). Vår registrerade kontorsadress är 28 Britton Street, Farringdon, London, EC1M 5UE. Vårt brittiska momsregistreringsnummer är 704703658.
  • Vad vi gör. Vi äger och driver Vivobarefoot-webbplatsencom ("vår webbplats") och säljer skor och andra varor till konsumenter ("varor"). Vi ger också tillgång till innehåll från vår webbplats via en integrerad e-utbildningsplattform från tredje part ("Vivohealth Hub-innehåll").
 2. DIN ACCEPTANS
  • Du är föremål för dessa användarvillkor. Din användning av någon del av vår webbplats (inklusive allt Vivohealth Hub-innehåll) omfattas av följande rättsligt bindande användarvillkor (tillsammans med alla andra meddelanden, ansvarsfriskrivningar eller undantag som anges på vår webbplats eller inom något digitalt innehåll):

Du bekräftar att de dokument som nämns ovan tillsammans bildar ett juridiskt bindande avtal ("användarvillkor").

Läs alla komponenter i användarvillkoren noggrant. Genom att använda någon del av vår webbplats kommer du att anses ha accepterat dessa användarvillkor i sin helhet och du samtycker till att följa dem oavsett om du har registrerat dig på vår webbplats.  Om du inte samtycker till dessa användarvillkor får du inte använda vår webbplats och du måste lämna vår webbplats omedelbart.

 • I dessa användarvillkor betyder "du" den enskilda användaren som accepterar dessa användarvillkor. Om du accepterar dessa användarvillkor på uppdrag av en organisation (som är något företag eller annan juridisk person), representerar och garanterar du att du har befogenhet att binda en sådan organisation till dessa användarvillkor.
 • Dessa användarvillkor kan uppdateras. Vi kan när som helst revidera dessa användarvillkor genom att publicera en uppdatering på den här sidan. Din fortsatta användning av vår webbplats efter en sådan förändring utgör ditt godkännande av de nya användarvillkoren och dessa användarvillkor kommer att vara bindande för dig. Du bör därför kontrollera den här sidan då och då för att granska den aktuella versionen av användarvillkoren.

ANVÄNDNING AV VÅR WEBBPLATS

 1. REGISTRERING OCH ÅTKOMST
  • Registrera dig för ytterligare funktioner. Vissa funktioner på vår webbplats är endast tillgängliga för registrerade användare. För att få tillgång till ytterligare funktioner måste du registrera dig hos oss. Genom att registrera dig hos oss samtycker du till att tillhandahålla korrekt och fullständig profilinformation om dig själv (inklusive din organisation, om tillämpligt) enligt det relevanta registreringsformuläret.
  • Tillträde. Tillgång till vår webbplats är tillåten tillfälligt, och vi kan återkalla eller ändra de tjänster och information vi tillhandahåller på vår webbplats utan föregående meddelande. Vi ansvarar inte om vår webbplats (eller något Vivohealth Hub-innehåll) av någon anledning inte är tillgängligt när som helst eller under någon period. Vi kan begränsa åtkomsten till vissa delar av webbplatsen till användare som har registrerat sig hos oss.
 2. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
  • Ägande av immateriella rättigheter. Vivobarefoot är ägare eller licenstagare av alla immateriella rättigheter på vår webbplats, och i allt innehåll som publiceras på vår webbplats (inklusive eventuella ändringar som gjorts från tid till annan). Dessa verk skyddas av lagar och fördrag om immateriella rättigheter runt om i världen and Vivobarefoot och dess licensgivare förbehåller sig alla sådana rättigheter.
  • Följande är en förteckning över Vivobarefoot-registrerade (och oregistrerade) varumärken Du får inte använda dem utan att först inhämta vårt skriftliga förhandsgodkännande: Vivobarefoot Ltd, VIVOBAREFOOT, V VIVOBAREFOOT, VIVOBIOME, V (logotyp), PRO5 PROPRIO-SKYDD, TERRA PLANA, TP TERRA PLANA och THERMAL PLANTAR-PROTECTION, VIVOBIOME.  Vi kan uppdatera den här listan då och då.
  • Inget ansvar för tredje parts webbplatser. Om vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part, tillhandahålls dessa länkar endast för dina informationsändamål. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa tredjepartswebbplatser eller resurser och vi tar inget ansvar för dem och i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag frånsäger vi oss allt ansvar för eventuella förluster eller skador som kan uppstå till följd av din användning av dem.
  • Användargenererat innehåll. Om du publicerar användargenererat innehåll på vår webbplats, ger du oss en evig, oåterkallelig, royaltyfri, globalt gällande, överförbar, tilldelningsbar licens för att använda sådant innehåll för alla ändamål.
 3. DATASKYDD OCH COOKIES
  • Du godkänner användarvillkoren i vår integritets- och cookiepolicy. Vivobarefoot publicerar en sekretess- och cookiepolicysom du kan läsa här och ("Sekretess- och cookiepolicy") och vi rekommenderar att du läser och ser till att du förstår vår integritets- och cookiepolicy.
  • Vi kan komma att behandla personuppgifter. När du använder vår webbplats kommer vi att behandla personuppgifter, men alla personuppgifter som behandlas av oss kommer endast att behandlas i enlighet med vår integritets- och cookiepolicy.
 4. ANVÄNDARSTANDARDER.
  • Begränsade aktiviteter. Förutom i den mån sådan verksamhet uttryckligen är tillåten i dessa användarvillkor, eller på annat sätt är förbjuden att begränsas av tillämplig lag, får du inte
   • kopiera, reproducera, publicera, distribuera, kombinera, modifiera, skapa härledda verk av, sälja, sälja vidare eller på något sätt kommersiellt utnyttja någon del av vår webbplats;
   • länka till vår webbplats på något annat sätt än att länka till vår hemsida från en webbplats som ägs av dig: på ett rättvist och lagligt sätt; utan att skada vårt rykte eller dra nytta av det ryktet; och endast på ett sätt som inte föreslår någon form av förening, godkännande eller godkännande av dig eller din webbplats av Vivobarefoot, där ingen finns. Vi kan återkalla detta begränsade länktillstånd när som helst utan föregående meddelande
   • kopiera, rama in eller spegla någon del av vår webbplats eller få tillgång till delar av vår webbplats för att kopiera dess funktioner, data eller grafik, eller försöka få tillgång till data från tredje part som finns på vår webbplats;
   • bakåtkompilera, dekompilera, översätta, demontera eller försöka upptäcka någon källkod eller underliggande idéer eller algoritmer på vår webbplats eller programvaran (eller någon del av den) som används för att ge vår webbplatsupplevelse;
   • använda vår webbplats på något sätt som bryter mot någon lag eller förordning eller som kränker tredje parts rättigheter enligt lagarna i någon jurisdiktion;
   • posta, länka till eller överföra via vår webbplats, allt material som är olagligt eller som innehåller ett virus eller annat fientligt datorprogram;
   • införliva vårt webbplatsinnehåll som en central del av din egen kommersiella verksamhet;
   • använda vår webbplats på ett sätt som ger tillgång till massnedladdningar eller bulkflöden av något av vårt webbplatsinnehåll ;
   • publicera eller sprida material som kränker eller kan kränka rättigheterna (inklusive immateriella rättigheter) för någon individ, enhet eller annan tredje part eller som är olaglig, hotande, ärekränkande, obscen, oanständig, stötande, pornografisk, kränkande, kan uppvigla till rashat, diskriminerande, hotfullt, skandalöst, skadligt, hädiskt, i förtroendebrott, i strid med privatlivet, som kan orsaka irritation eller olägenheter eller kan begränsa eller hämma användningen av vår webbplats av någon annan användare eller som utgör eller uppmuntrar beteende som kan betraktas som ett brott eller ge upphov till något civilrättsligt ansvar i någon jurisdiktion;  och
   • genomföra, underlätta, begära eller godkänna text- eller datautvinning eller webbskrapning i samband med vår webbplats eller innehåll eller tjänster som tillhandahålls via, eller i samband med, vår webbplats utan att först få vårt skriftliga samtycke.
 1. VIVOHEALTH HUB
  • Vår webbplats (via en integrerad e-utbildningsplattform från tredje part)  ger dig möjlighet att komma åt Vivohealth Hub-innehåll (enligt definitionen ovan).
  • Du bekräftar att transaktioner för Vivohealth Hub-kurser utgör licenser för digitalt innehåll.  Genom att köpa sådant innehåll bekräftar du att du inte äger de immateriella rättigheterna i sådant digitalt innehåll.  Varaktigheten för sådana licenser ska anges på vår webbplats vid den tidpunkt då du försöker göra din beställning (men om ingen varaktighet anges ska sådan licens endast vara i 12 månader).
  • Återkallning. I händelse av att något Vivohealth Hub-innehåll begärs att tas bort från vår webbplats av någon tredjepartslicensgivare, eller tas bort på grund av att något tredjepartslicensieringsarrangemang löper ut eller upphör, bekräftar du att din licens för att få tillgång till sådant Vivohealth Hub-innehåll automatiskt kommer att upphöra och du kommer att förlora åtkomst till sådant Vivohealth Hub-innehåll.
  • Supporttjänster för Vivohealth Hub. Om du behöver tillgång till tekniska supporttjänster i förhållande till Vivohealth Hub-innehåll ska du använda följande kontaktuppgifter:
   • För frågor relaterade till ditt Vivohealth Hub-konto eller inloggningsuppgifter, vänligen kontakta support@inspire360.com. Inspire360-supportteamet är tillgängligt måndag till fredag 07:00 till 16:00 PST.
   • För frågor som rör ditt licensköp eller själva vivohealth hub-kursinnehållet, vänligen kontakta customerservices@vivobarefoot.com

 

 • Undantag och ansvarsfriskrivningar. Du bekräftar och samtycker till:
  • Vivohealth Hub-innehållet är endast för informations- och/eller underhållningsändamål. Sådant innehåll är inte avsett att ge någon hälso- och/eller medicinsk rådgivning. Vänligen sök råd från kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal om: om en viss aktivitet är säker och/eller tillrådlig för dig; och dina specifika medicinska tillstånd, symptom eller omständigheter.
  • Vi kan inte garantera tillgängligheten till den underliggande e-utbildningsplattformen från tredje part som tillhandahålls "i befintligt skick" och vi utesluter allt ansvar för eventuella driftstopp och/eller otillgänglighet du upplever när du försöker komma åt något Vivohealth Hub-innehåll;
  • Vivohealth Hub-innehåll skapas av tredjepartsleverantörer av innehåll och vi ansvarar inte för (och utesluter allt ansvar i förhållande till) innehållet i sådant Vivohealth Hub-innehåll;
  • Vi ansvarar inte för några interaktioner mellan dig och skaparna, presentatörerna och/eller innehållsleverantörerna av något Vivohealth Hub-innehåll som du har kommit åt via vår webbplats;
  • Du representerar och garanterar att din åtkomst och användning av Vivohealth Hub-innehåll sker på egen risk och (med förbehåll för klausul 9) och att vi inte har något ansvar för sådan användning av dig eller någon tredje part;
  • Vi garanterar inte eller representerar att Vivohealth Hub-innehåll inte kommer att: (i) göra intrång i tredje parts immateriella rättigheter eller tillämplig lag; ii) vara korrekta, eller iii) vara lämpliga för ett visst ändamål eller krav,
  • Du måste följa alla tillämpliga användarvillkor som du kan vara föremål för direkt med våra tredjepartsleverantörer av e-utbildningsplattformar och du garanterar att du inte kommer att göra något för att sätta oss i strid med några användarvillkor från tredje part;
  • Du kommer inte att försöka komma åt Vivohealth Hub-innehåll om sådant innehåll är förbjudet eller anses olagligt i din jurisdiktion;
  • Endast när det gäller digitalt Vivohealth Hub-innehåll bekräftar du att du, om tillämpligt, genom att köpa (t.ex. klicka eller trycka på den relevanta köpknappen) och initiera nedladdning eller strömning av relevant digitalt innehåll från Vivohealth Hub, bekräftar att du vill att det digitala innehållet omedelbart ska krediteras ditt konto och att du genom att göra det avstår från alla avbokningsrättigheter enligt tillämpliga lagar, inklusive men inte begränsat till EU:s direktiv om konsumenträttigheter (2011/83/EU) och/eller någon nationell lagstiftning som genomför det.
 1. SÄKERHET
  • Dela inte inloggningsuppgifter. Om du får eller tillhandahåller någon av dem måste du behandla alla inloggningsuppgifter och relaterade autentiseringsuppgifter som konfidentiella, och du får inte avslöja dem för någon tredje part. Vi har rätt att när som helst inaktivera alla inloggningsuppgifter för användare, om vi anser att du har underlåtit att följa någon av bestämmelserna i dessa användaruppgifter. Därför samtycker du till att:
   • upprätthålla säkerheten för dina inloggningsuppgifter och vara fullt ansvarig för all användning av vår webbplats som görs med hjälp av dina inloggningsuppgifter;
   • meddela oss omedelbart om du misstänker eller blir medveten om obehörig användning av dina inloggningsuppgifter eller något annat brott mot vår webbplats säkerhet, genom att kontakta oss och tillhandahålla information om obehörig användning eller annan säkerhetsöverträdelse;
   • se till att du loggar ut från ditt konto i slutet av varje session när du använder en offentlig eller delad enhet.
  • Hacka eller missbruka inte vår webbplats. Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet införa virus eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår webbplats, de servrar som vår webbplats är värd för eller någon annan server, dator eller databas som är ansluten till oss. Du får inte attackera vår webbplats genom någon form av överbelastningsattack. Du är ansvarig för att se till att data (inklusive användargenererat innehåll) som du laddar upp till vår webbplats inte innehåller något skadligt innehåll eller tekniskt skadligt material som kan skada vår webbplats eller våra system eller äventyra vår webbplats. Du bekräftar att du genom att bryta mot denna klausul kan begå ett brott.
  • Undantag för virus och hackerrelaterade händelser. I den utsträckning som är tillåten enligt lag kommer vi inte att vara ansvariga gentemot dig för någon förlust eller skada orsakad av en distribuerad överbelastningsattack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, data eller annat proprietärt material genom din användning av vår webbplats eller nedladdning av material som publiceras på den, eller på någon webbplats som är länkad till den.
 2. ANSVAR
  • Allmänt ansvar. Vivobarefoot utesluter inte på något sätt eller begränsar sitt ansvar för:
   • dödsfall eller personskada orsakad av vår vårdslöshet;
   • bedrägeri eller bedräglig förvrängning.
   • defekta varor enligt konsumentskyddslagen från 1987.
   • ansvar som inte kan begränsas eller uteslutas enligt tillämplig lag.
  • Uteslutning av ansvar för indirekt eller följdförlust. Om vi  inte följer dessa användarvillkor kan vi, om vi inte följer dessa användarvillkor, vara ansvariga för förlust eller skada som är ett förutsebart resultat av vårt brott mot dessa användarvillkor, men vi är inte ansvariga för någon förlust eller skada som inte är förutsebar. Förlust eller skada är förutsebar om det är en uppenbar konsekvens av vårt brott eller om det övervägdes av både dig och oss vid tidpunkten för godkännandet av dessa användarvillkor.
  • Ytterligare undantag. Med förbehåll för klausul 1 och 9.2 har Vivorbarefoot inget ansvar gentemot dig för förlust av vinst, förlust av affärer, avbrott i verksamheten eller förlust av affärsmöjlighet.
  • Uteslutning av ansvar för fel eller försummelser. Med förbehåll för klausul 1 och 9.2 tar vi inget ansvar för eventuella fel och försummelser på vår webbplats (inklusive Vivohealth Hub-innehåll av alla slag) och förbehåller oss rätten att ändra information, specifikationer och beskrivningar av varor efter eget gottfinnande. Vi kommer att göra vårt bästa för att korrigera fel och försummelser så snabbt som möjligt efter att ha meddelats om dem.
  • Tillgång till vår webbplats (inklusive allt Vivohealth Hub-innehåll) tillhandahålls "i befintligt skick" och kan bli föremål för driftstopp och/eller otillgänglighet utan föregående meddelande (oavsett om det är tillfälligt eller permanent) och du bekräftar att Vivobarefoot inte är ansvarig för klausul 9.1. i samband med sådana händelser. Din användning av vår webbplats (inklusive allt Vivohealth Hub-innehåll) sker på egen risk.
  • Endast icke-kommersiella ändamål. Vi levererar endast varor för inhemskt och privat bruk. Du samtycker till att inte använda vår webbplats (inklusive något Vivohealth Hub-innehåll) för kommersiella ändamål.
  • Vårt maximala ansvar. Med förbehåll för klausulerna 1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 och 9.6 härrör vårt maximala ansvar från eller i samband med din användning av vår webbplats och/eller Vivohealth Hub-innehållet  (i varje fall oavsett om det är i skadestånd (inklusive vårdslöshet), för avtalsbrott, felaktig framställning, under en ersättning eller på annat sätt) kommer att begränsas till hundra pund sterling (100 £) om vi inte annat kommer överens skriftligen.
  • Underförstådda termer. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag utesluter vi uttryckligen alla användarvillkor, garantier och andra användarvillkor som annars skulle kunna antydas i tillämplig lag.
 3. ALLMÄNT
  • Observera att klausulrubriker och underrubriker inte ska påverka tolkningen av dessa användarvillkor.
  • Inga rättigheter för tredje part. Dessa användarvillkor (och eventuella avtal mellan dig och oss) ger inte upphov till några rättigheter under Contracts (kontrakten) (Rights of Third Parties eller tredje parts rättigheter) Act 1999 för att genomdriva någon av dessa användarvillkor, förutom vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor.
  • Du får inte att överlåta, ersätta med nytt kontrakt eller överföra någon av dina rättigheter eller dina skyldigheter enligt dessa användarvillkor till en annan person eller enhet om vi inte har gett vårt skriftliga samtycke i förväg.
  • Hela avtalet. Dessa användarvillkor inklusive eventuella dokument som uttryckligen hänvisas till inom dessa användarvillkor utgör hela avtalet mellan dig och oss. Du samtycker till att du inte har förlitat dig på något uttalande eller någon information att ingå i dessa användarvillkor som inte anges däri. Om det finns någon konflikt mellan dessa användarvillkor och eventuella dokument och dokument som uttryckligen hänvisas till inom dessa användarvillkor, bekräftar du att dessa användarvillkor ska ha företräde och har företräde.
  • Om någon bestämmelse eller delbestämmelse i dessa samförståndsavtal är eller blir ogiltig, olaglig eller ogenomförbar, ska den anses vara modifierad i den minsta utsträckning som krävs för att göra den giltig, laglig och verkställbar. Om en sådan ändring inte är möjlig ska den relevanta bestämmelsen eller delbestämmelsen anses utgå. Varje ändring av eller strykning av en bestämmelse eller delbestämmelse enligt denna klausul ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten för resten av dessa användarvillkor. Varje ändring av eller radering av en bestämmelse eller delbestämmelse enligt denna klausul ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av resten av dessa användarvillkor.
  • Gällande lag och jurisdiktion. Dessa användarvillkor och eventuella tvister eller anspråk som uppstår till följd av dessa användarvillkor och alla avtal (inklusive eventuella icke-avtalsenliga tvister och anspråk) ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i England och omfattas av den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i England.
 4. KONTAKTA OSS
  • Hur vi kan kontakta dig. Om vi behöver kontakta dig kan vi göra det med hjälp av de kontaktuppgifter du angav vid registreringen hos oss.
  • Vivobarefoots kontaktuppgifter. Om du har några problem, frågor, kommentarer eller förfrågningar om dessa användarvillkor eller något dokument som avses inom dessa användarvillkor, vänligen kontakta vårt kundtjänstteam:

VIVOBAREFOOT försäljningsvillkor

  1. ALLMÄNT
   • Vilka vi är. Vi är Vivobarefoot Ltd ("Vivobarefoot" / "vi" / "oss" "vårt") ett företag registrerat i England och Wales (registreringsnummer 03474829). Vår registrerade kontorsadress är 28 Britton Street, Farringdon, London, EC1M 5UE. Vårt brittiska momsregistreringsnummer är 704703658.

  Definitioner. Vissa ord och fraser som används i dessa användarvillkor definieras i Vivobarefoots användarvillkor här (som du bekräftar att du har läst och samtyckt till).

  1. DITT GODKÄNNANDE
   • Du är föremål för dessa försäljningsvillkor. Alla köp du gör med oss via vår webbplats är föremål för dessa juridiskt bindande försäljningsvillkor (tillsammans med alla andra meddelanden, ansvarsfriskrivningar eller undantag som anges på vår webbplats eller inom något digitalt innehåll).

  Läs dessa försäljningsvillkor noggrant. Köp som görs via vår webbplats omfattas av dessa försäljningsvillkor och du samtycker till att följa dem.  Om du inte samtycker till dessa försäljningsvillkor får du inte göra några köp via vår webbplats.

  • I dessa försäljningsvillkor betyder "du" den enskilda användaren som accepterar dessa försäljningsvillkor. Om du accepterar dessa försäljningsvillkor på uppdrag av en organisation (som är ett företag eller annan juridisk person), representerar och garanterar du att du har befogenhet att binda en sådan organisation till dessa försäljningsvillkor.
  • Uppdateringar av dessa försäljningsvillkor. Vi kan komma att revidera dessa försäljningsvillkor genom att publicera en uppdatering på den här sidan. Alla köp som görs från det datum då den reviderade försäljningsvillkor publiceras på vår webbplats kommer att regleras av den reviderade försäljningsvillkor. Du bör därför kontrollera den här sidan då och då för att granska den aktuella versionen.
  1. BESTÄLLNING
   • Beställning. Genom att göra en beställning hos oss för alla varor och/eller tjänster kommer du att erbjuda dig att ingå ett avtal (enligt definitionen nedan) med oss som kommer att införliva och omfattas av dessa försäljningsvillkor. Innan du skickar in din beställning, se till att du har läst dessa försäljningsvillkor noggrant. Om du är osäker på någon del av dessa försäljningsvillkor, vänligen kontakta oss för förtydligande.
   • Orderbekräftelser. Vi har ensam bestämmanderätt om vi ska acceptera några beställningar som görs via vår webbplats. Om vi accepterar din beställning kommer vi att skicka e-post till dig för att bekräfta vårt godkännande (det e-postmeddelandet är din "orderbekräftelse"). Om vi accepterar din beställning kommer ett juridiskt bindande avtal mellan oss och dig ("avtalet") att skapas. Orderbekräftelsen innehåller all relevant information om din beställning. Du bör se till att uppgifterna i orderbekräftelsen är korrekta och att du bör behålla och/eller skriva ut en kopia av den.
   • Noggrannhet och behandling av dina uppgifter. Du garanterar att alla uppgifter du lämnar till oss i syfte att beställa eller köpa varor och/eller tjänster är korrekta, att det kredit- eller betalkort du använder är ditt eget och att det finns tillräckliga medel för att täcka kostnaden för sådana varor och/eller beställda tjänster. Om det sker några ändringar i de uppgifter som du har lämnat är det ditt ansvar att informera oss så snart som möjligt. Vi kommer att behandla information som tillhandahålls av dig i enlighet med vår integritets- och cookiepolicy. Genom att göra någon beställning hos oss samtycker du till sådan behandling.
  2. PRIS OCH BETALNING
   • Priset på varor och tjänster kommer att visas på vår webbplats vid tidpunkten för din beställning. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser när som helst förutsatt att dessa ändringar inte påverkar några beställningar som vi redan har accepterat via en orderbekräftelse.
   • Vi gör rimliga ansträngningar för att säkerställa att de priser som visas på vår webbplats är korrekta. Trots ovanstående mening kommer vi att kontrollera priserna när vi behandlar din beställning. Om (på grund av misstag eller på annat sätt) rätt pris för relevanta varor och/eller tjänster är lägre än det pris som anges i din beställning, kommer du att debiteras det lägre priset. Men om rätt pris för varorna och/eller tjänsterna är högre än det pris som anges i din beställning, kommer vi att kontakta dig för att informera dig och fråga om du vill fortsätta med din beställning till det högre priset.
   • Alla priser inkluderar moms till tillämplig skattesats. Om momssatsen ändras mellan datumet för din beställning och datumet för din betalning justerar vi momssatsen som du måste betala. Ändringar av momsen påverkar inte några priser där vi redan har fått betalning i sin helhet från dig.
   • Våra priser exkluderar leveranskostnaden. För mer information om våra leveranskostnader, se vår leverans- och returpolicy. Leveranskostnader kommer att läggas till på den slutliga summan och visas för dig under utcheckningsprocessen innan du bekräftar din beställning.
   • Förskottsbetalning krävs. All betalning för varor måste ske i förväg innan vi skickar varorna . Kredit- och betalkort debiteras vid utskick av orderbekräftelse).
   • Vi accepterar betalning med de betalningsmetoder som anges på vår webbplats när du gör din beställning. Betalningar med kredit- eller betalkort görs via vår leverantör av betalningsbehandlingstjänster. Observera att vi inte accepterar Discover Cards som betalningsmetod.
   • Endast i Storbritannien implementerar vi förutom de betalningsmetoder som anges ovan även Klarna-funktionalitet. Det innebär att vi i samarbete med Klarna Bank AB (publ) (Sveavägen 46, 111 34 Stockholm) erbjuder dig följande Klarna-betalningsalternativ: (i) Betala senare; och Betala i 3 steg. Betalningar som görs med Klarna görs direkt till Klarna. Mer information om Klarna inklusive Klarnas användarinriktade villkor för shoppingtjänst hittar du här. Allmän information om Klarna hittar du här. Du bekräftar att betalningar som görs med Klarna kommer att innebära behandling av dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslag och i enlighet med Klarnas egen sekretesspolicy.
  3. LEVERANS, ÄGANDERÄTT OCH RISK
   • Vi strävar efter att säkerställa leverans av alla fysiska varor i lager till brittiska destinationer inom 2 arbetsdagar. Du bekräftar dock att fysiska varor i lager skickas nästa arbetsdag efter att vi har utfärdat orderbekräftelsen. Oaktat ovanstående, observera att vissa designer kan ta upp till 28 dagar att leverera beroende på leveransplats.
   • Slut på lagervaror. Din beställning kan försenas om en vara är slut i lager. Du bekräftar att den aktuella lagerstatusen som visas på vår webbplats är ungefärlig och vissa artiklar kan vara slut i lager även om lagerstatusen på vår webbplats indikerade något annat. Om varorna är slut i lager och vi inte kan återbeställa dem (till exempel om varorna upphör att tillverkas) förbehåller vi oss rätten att avbryta din beställning och återbetala eventuell betalning inom 7 arbetsdagar. Om vi annullerar din beställning kommer avbokningen att bekräftas av oss skriftligen.
   • Tiden är inte av avgörande betydelse. Oaktat något annat är alla angivna datum och leveranstider endast uppskattningar och tiden kommer inte att vara av avtalets kärna. Varor kommer att skickas till den adress som du tillhandahåller i din beställning och enligt orderbekräftelsen. Observera att varor kan skickas i delleveranser.
   • Äganderätt. Äganderätten till varorna kommer inte att överföras till dig förrän vi har fått betalning i sin helhet för dessa varor och varorna har levererats till dig.
   • Om din leveransadress ligger utanför Storbritannien kan varorna vara föremål för importtullar och skatter som tas ut när en försändelse når ditt land. Sådana eventuella tilläggsavgifter, skatter eller avgifter för tullklarering måste betalas av dig. Du bör notera att tullpolitiken varierar kraftigt från land till land. Om din leveransadress ligger utanför Storbritannien rekommenderar vi att du kontaktar ditt lokala tullkontor för ytterligare information.
   • Om din leveransadress ligger utanför Storbritannien bör du notera att internationella försändelser kan komma att öppnas och inspekteras av tullmyndigheterna. Vi är inte ansvariga för eventuella skador på förpackningen av varor som orsakas av sådana inspektioner.
  4. AVBOKNING, RETUR OCH ÅTERBETALNING
   • Problemfri återbetalning. Vi är övertygade om att efter att ha upplevt glädjen i naturlig fotfrihet, kommer dina fötter inte att vilja gå tillbaka till "normala" skor. Men om du ändrar dig inom 100 dagar efter mottagandet av dina varor kan du returnera dina skor för en fullständig, problemfri återbetalning. Oaktade något annat gäller denna problemfria återbetalningsrätt inte för några Vivohealth Hub-köp.
   • Byte av storlek. Vi kan inte byta storlek eller design på dina skor. Du måste skapa en retur för de varor du har fått och även skapa en ny beställning på vår hemsida.
   • Tredjepartsåterförsäljare. Om du har köpt Vivobarefoot-varor via en oberoende butik eller webbplats, vänligen kontakta dem direkt för deras returpolicy.
   • Konsumenter i Storbritannien och EU. Om du är konsument i Storbritannien eller I Europeiska unionen:
    • Du har laglig rätt att säga upp ett avtal enligt konsumentavtalen (information, annullering och tilläggsavgifter) enligt reglerna från 2013 under den period som anges i punkt 6.4.2 nedan. Dettainnebär att du under den relevanta perioden, om du ändrar dig eller av någon annan anledning bestämmer dig för att du inte vill ta emot eller behålla några varor, kan meddela oss om ditt beslut att säga upp avtalet och få en återbetalning. Denna ångerrätt är utöver dina rättigheter i förhållande till felaktiga eller felaktigt levererade varor. Detta är din lagstadgade rätt att säga upp avtalet.
    • Din lagstadgade rätt att säga upp ett avtal börjar från det datum då vi skickar orderbekräftelsen till dig via e-post, vilket är när avtalet mellan oss bildas. Din lagstadgade tidsfrist för att säga upp avtalet är 14 kalenderdagar efter den dag då du tar emot de relevanta varorna.  Om du beställer flera varor i en beställning men vissa varor levereras på olika dagar, slutar din lagstadgade avbokningsperiod i slutet av 14 dagar efter den dag då den sista av varorna levererades.
    • För att säga upp ett kontrakt behöver du bara meddela oss att du har beslutat att avbryta. Det enklaste sättet att göra detta är att fylla i och returnera till oss det avbokningsformulär som medföljer varorna. Du kan också kontakta vårt kundtjänstteam på [customerservices@vivobarefoot.com eller per telefon på +44 (0) 207 0480600, måndag till lördag (08:00 - 02:00). Kontoren är stängda på söndagar.]
   • Konsumenter utanför Storbritannien och EU. Om du är konsument utanför Storbritannien eller EU:
    • Om du vill säga upp något avtal måste du först kontakta vårt kundtjänstteam på [customerservices@vivobarefoot.comeller per telefon på +44 (0) 207 0480600, måndag till lördag (08:00 - 02:00). Kontoren är stängda på söndagar.]
   • Vad händer om du avbokar en beställning. Om du säger upp ditt avtal eller returnerar varor till oss kommer vi att:
    • Återbetala det pris du betalade för varorna. Vi har tillåtelse enligt lag att minska din återbetalning för att återspegla eventuella minskningar av varornas värde (om du, till exempel, har skadat varorna och/eller förpackningen kan återbetalningsvärdet justeras i enlighet därmed).
    • Återbetala eventuella leveranskostnader du har betalat, även om den maximala återbetalningen, i enlighet med vad som är tillåtet enligt lag, kommer att vara leveranskostnaderna med den billigaste metoden vi erbjuder (förutsatt att detta är en vanlig och allmänt acceptabel metod).
    • Göra eventuella återbetalningar till dig så snart som möjligt och senast 14 dagar från den dag då vi får ditt meddelande om att du säger upp ditt kontrakt.
    • Om varor är felaktiga eller felaktigt levererade kommer vi att återbetala priset på varorna i sin helhet, tillsammans med eventuella tillämpliga leveransavgifter. Vi kommer också att antingen hämta varorna från dig gratis eller återbetala eventuella rimliga kostnader du ådrar dig när du returnerar varorna till oss.
    • Vi återbetalar dig via det kreditkort eller betalkort som du använde för att betala. Om du använde kuponger för att betala för varorna kan vi återbetala dig i kuponger. Om du betalade med Klarna, se Klarnas hemsida här [https://www.klarna.com/uk/customer-service/how-long-do-refunds-take/]
   • Vad händer om varor har levererats innan du bestämmer dig för att avbryta. Om varor har levererats innan du bestämmer dig för att säga upp ditt avtal:
    • Då måste du returnera varorna till oss utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar efter den dag då du meddelar oss att du vill säga upp ditt avtal.
    • Såvida varorna inte är felaktiga eller inte som beskrivits, ansvarar du för kostnaden för att returnera varorna till oss.
   • Konsumenterna kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter. Som konsument har du lagliga rättigheter i förhållande till varor som är felaktiga eller inte som beskrivits. Dessa juridiska rättigheter påverkas inte av din rätt att returnera eller återbetala i denna klausul 6 eller någon annanstans i dessa försäljningsvillkor (inklusive de policyer som avses i dessa försäljningsvillkor).
   • Gällande lag och jurisdiktion. Dessa försäljningsvillkor (och eventuella avtal för varor som skapats i enlighet med dessa försäljningsvillkor) och eventuella tvister eller anspråk som uppstår till följd av dessa försäljningsvillkor och alla avtal (inklusive eventuella icke-avtalsenliga tvister och anspråk) ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales och omfattas av den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i England och Wales.
  5. KONTAKTA OSS
   • Hur vi kan kontakta dig. Om vi behöver kontakta dig kan vi göra det med hjälp av de kontaktuppgifter du angav vid registreringen hos oss.
   • Vivobarefoots kontaktuppgifter. Om du har några problem, frågor, kommentarer eller förfrågningar om dessa försäljningsvillkor eller något dokument som avses i dessa försäljningsvillkor, vänligen kontakta vårt kundtjänstteam:
  1. VIVOBAREFOOT E-PRESENTKORT
   • E-presentkort finns endast att köpa på våra webbsida i Storbritannien.
   • Du kan byta VIVOBAREFOOT e-presentkort , till det angivna värdet, helt eller delvis för artiklar som anges på vår webbplats (vivobarefoot.com). De kan inte lösas in eller bytas i butik.
   • VIVOBAREFOOT e-presentkort inklusive oanvända delar av våra presentkort löper ut ett år från utfärdandedatumet.
   • VIVOBAREFOOT e-presentkort kan inte bytas mot kontanter eller mot varor som redan har levererats eller beställts.
   • Om din beställning överstiger värdet på VIVOBAREFOOT e-presentkort måste saldot betalas med betalkort eller kreditkort.
   • Om du returnerar en vara som tillhandahålls i utbyte mot en VIVOBAREFOOT e-presentkort, kommer vi att kreditera ditt VIVOBAREFOOT e-presentkortskonto med värdet på varan. Inga kontanta återbetalningar kommer att ges.
   • Inga återbetalningar kommer att göras på e-presentkort.
   • Det finns en köpgräns på 3 e-presentkort per person.
   • Du kan inte använda en VIVOBAREFOOT e-presentkort för att köpa ytterligare VIVOBAREFOOT e-presentkort.
   • Våra försäljningsvillkor gäller för artiklar som levereras i utbyte mot en VIVOBAREFOOT e-presentkort.
   • VIVOBAREFOOT e-presentkort kommer att skickas till e-postadressen till den person som tar emot presentkortet - se till att de kan förvänta sig att bli kontaktade av oss.
  2. KAMPANJSPECIFIKA VILLKOR
   • Följande allmänna villkor för inlösen av kampanjkod ("koder") anges nedan:
    • Koder gäller endast för fullprisprodukter, om inte annat anges i koderbjudandet.
    • Koder kan inte användas tillsammans med andra kampanj- eller rabattkoder.
    • Koder är giltiga online på com webbplats (med undantag för webbplatserna för Schweiz, Österrike, Tyskland, Kanada, Tjeckien, Australien och Nya Zeeland) och i vår brittiska online-butik. Koder gäller inte i någon av våra konceptbutiker.
    • Koder har ett utgångsdatum och är endast giltiga under den angivna tidsramen.
    • Prisjusteringar kan inte göras på beställningar som görs innan rabatten tas emot.
    • Vissa koder kan kräva att kunder är inloggade på sitt konto/eller skapar en för att kunna lösa in koden/erbjudandet.
  1. VIVOHEALTH HUB
   • Oaktat eventuella andra bestämmelser som säger något annat bekräftar du att transaktioner för Vivohealth Hub-kurser utgör licenser för digitalt innehåll. Genom att köpa sådant innehåll bekräftar du att du inte äger de immateriella rättigheterna i sådant digitalt innehåll. Du medger därmed att klausul 5.4 ovan (äganderätt) inte gäller för digitalt innehåll från Vivohealth Hub.
   • Oaktat eventuella andra bestämmelser som säger något annat som rör det digitala Vivohealth Hub-innehållet, bekräftar du att du, om tillämpligt, genom att köpa (t.ex. klicka eller trycka på den relevanta köpknappen) och initiera nedladdning eller streaming av relevant digitalt innehåll från Vivohealth Hub, bekräftar att du vill att det digitala innehållet omedelbart ska krediteras ditt konto och att du genom att göra det avstår från alla avbokningsrättigheter enligt tillämpliga lagar, inklusive men inte begränsat till EU:s direktiv om konsumenträttigheter (2011/83/EU) och/eller nationell lagstiftning som tillämpar den.
   • Ytterligare villkor gäller för Vivohealth Hub – se Vivobarefoots användarvillkor.