Laddar...

VILLKOR

VIVOBAREFOOT ANVÄNDAVILLKOR

  •  

1.          ALLMÄNT

1.1.       Vilka vi är. Vi är Vivobarefoot Ltd ("Vivobarefoot" / "vi" / "oss" "vår") ett företag registrerat i England och Wales (registreringsnummer 03474829).  Vår registrerade kontorsadress är 28 Britton Street, Farringdon, London, EC1M 5UE.  Vårt brittiska momsregistreringsnummer är 704703658.

1.2.       Vad vi är. Vi äger och driver webbplatsen Vivobarefoot vivobarefoot.com ("vår webbplats") och säljer skor och andra produkter till konsumenter ("varor"). Vi ger också åtkomst till innehåll från vår webbplats via en integrerad tredjeparts e-lärande plattform ("Vivohealth Hub-innehåll").


2.          DITT GODKÄNNANDE

2.1.       Du omfattas av dessa användarvillkor.  Din användning av någon del av vår webbplats (inklusive eventuellt Vivohealth Hub-innehåll) är föremål för följande juridiskt bindande villkor (tillsammans med alla andra meddelanden, ansvarsfriskrivningar eller avstående som anges på vår webbplats eller inom något digitalt innehåll):
          2.1.1.          Vivobarefoots användarvillkor;
          2.1.2.          Vivobarefoots försäljningsvillkor;
          2.1.3.          Vivobarefoots sektretesspolicy; 
          2.1.4.          Vivobarefoots cookiepolicy; och 
          2.1.5.          Vivobarefoots leverans- och returpolicy
Du bekräftar att dokumenten som hänvisas till ovan kollektivt bildar ett juridiskt bindande avtal ("Villkor").

Läs alla delar av användarvillkoren noggrant. Genom att använda någon del av vår webbplats kommer du att anses ha accepterat dessa användarvillkor i sin helhet och du samtycker till att följa dem oavsett om du har registrerat dig på vår webbplats. Om du inte godkänner dessa användarvillkor får du inte använda vår webbplats och du måste lämna vår webbplats omedelbart.


2.2.       Du. I dessa användarvillkor betyder "du" den individuella användaren som accepterar dessa användarvillkor. Om du accepterar dessa användarvillkor på uppdrag av en organisation (vilket som helst av företag eller annan juridisk person), representerar och garanterar du att du har befogenhet att binda en sådan organisation till dessa användarvillkor.

2.3.       Dessa villkor kan komma att uppdateras. Vi kan revidera dessa användarvillkor när som helst genom att publicera en uppdatering på den här sidan. Din fortsatta användning av vår webbplats efter en sådan ändring innebär att du accepterar de nya användarvillkoren och dessa villkor kommer att vara bindande för dig. Du bör därför kolla denna sida då och då för att granska den aktuella versionen av användarvillkoren.

ANVÄNDNING AV VÅR WEBBPLATS

3.     REGISTRERING OCH ÅTKOMST

3.1.       Registrera dig för ytterligare funktionalitet. Viss funktionalitet på vår webbplats är endast tillgänglig för registrerade användare. För att få tillgång till ytterligare funktioner måste du registrera dig hos oss. Genom att registrera dig hos oss samtycker du till att tillhandahålla korrekt och fullständig profilinformation om dig själv (inklusive din organisation, om tillämpligt) enligt det relevanta registreringsformuläret

3.2.       Åtkomst. Tillgång till vår webbplats är tillåten på tillfällig basis, och vi kan dra tillbaka eller ändra de tjänster och information vi tillhandahåller på vår webbplats utan föregående meddelande. Vi kommer inte att hållas ansvariga om vår webbplats (och eventuellt Vivohealth Hub-innehåll) av någon anledning inte är tillgängligt när som helst eller under någon period. Vi kan begränsa åtkomsten till vissa delar av webbplatsen till användare som har registrerat sig hos oss.

4.     IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

4.1.       Ägande av immateriella rättigheter. Vivobarefoot är ägare eller licenstagare till alla immateriella rättigheter på vår webbplats och i allt innehåll som publiceras på vår webbplats (inklusive eventuella ändringar som görs från tid till annan). Dessa verk är skyddade av lagar och fördrag om immateriella rättigheter runt om i världen och Vivobarefoot och dess licensgivare förbehåller sig alla sådana rättigheter. 

4.2.       Följande är en lista över Vivobarefoot registrerade (och oregistrerade) varumärken.Du har inte tillåtelse att använda dem utan att först ha erhållit vårt skriftliga medgivande: Vivobarefoot Ltd, VIVOBAREFOOT, V VIVOBAREFOOT, VIVOBIOME, V (logotyp), PRO5 PROPRIO-PROTECTION, TERRA PLANA, TP TERRA PLANA, THERMAL PLANTAR-PROTECTION och VIVOBIOME. Vi kan uppdatera den här listan då och då. 

4.3.       Inget ansvar för tredje parts webbplatser. Där vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser tillhandahållna av tredje part, tillhandahålls dessa länkar endast för dina informationsändamål. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa tredje parts webbplatser eller resurser och vi tar inget ansvar för dem och i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag frånsäger vi oss allt ansvar för förlust eller skada som kan uppstå från din användning av dem.

4.4.       Användargenererat innehåll. I den mån du lägger upp något användargenererat innehåll på vår webbplats, ger du oss en evig, oåterkallelig, royaltyfri, världsomspännande, överförbar, överlåtbar licens att använda sådant innehåll för alla ändamål. 

5.     DATASKYDD OCH COOKIES

5.1.       Du godkänner villkoren i vår integritets- och cookiepolicy. Vivobarefoot publicerar en integritetspolicy (som du kan läsa här)utöver en cookiepolicy (som du kan läsa här) (tillsammans hänvisar vi till dessa policyer som vår "integritets- och cookiepolicy") och vi rekommenderar starkt att du läser och se till att du förstår vår integritets- och cookiepolicy.

5.2.       Vi kan komma att behandla personuppgifter. Som ett resultat av din användning av vår webbplats kommer vi att behandla personuppgifter, men eventuella personuppgifter som behandlas av oss kommer endast att behandlas i enlighet med vår integritets- och cookiepolicy.

6.     ANVÄNDARSTANDARDER

6.1.       Begränsad verksamhet. Förutom i den utsträckning sådana aktiviteter uttryckligen är tillåtna i dessa användarvillkor eller på annat sätt förbjudna att begränsas av tillämplig lag, ska du inte: 
          6.1.1.          kopiera, reproducera, publicera, distribuera, kombinera, modifiera, skapa härledda verk av, sälja, sälja vidare eller på något sätt kommersiellt utnyttja någon del av vår webbplats;
          6.1.2.          länka till vår webbplats på något annat sätt än att länka till vår hemsida från en webbplats som ägs av dig: på ett rättvist och lagligt sätt; utan att skada vårt rykte eller dra fördel av det ryktet; och endast på ett sätt som inte antyder någon form av association, godkännande eller godkännande av dig eller din webbplats av Vivobarefoot, där ingen existerar. Vi kan när som helst dra tillbaka detta begränsade länktillstånd utan föregående meddelande
          6.1.3.          kopiera, rama in eller spegla någon del av vår webbplats eller komma åt delar av vår webbplats för att kopiera dess funktioner, funktioner, data eller grafik, eller försöka få tillgång till tredje parts data som finns på vår webbplats;
           6.1.4.          bakåtkonstruera, dekompilera, översätta, demontera eller försöka upptäcka någon källkod eller underliggande idéer eller algoritmer på vår webbplats eller programvaran (eller någon del av den) som används för att tillhandahålla vår webbplatsupplevelse;
           6.1.5.          använda vår webbplats på något sätt som gör intrång i någon lag eller förordning eller som gör intrång i tredje parts rättigheter enligt lagarna i någon jurisdiktion;
           6.1.6.          posta, länka till eller överföra via vår webbplats, allt material som är olagligt eller som innehåller ett virus eller annat fientligt datorprogram;
          6.1.7.          införliva innehållet på vår webbplats som en central del av din egen kommersiella verksamhet;
          6.1.8.          använda vår webbplats på ett sätt som ger tillgång till massnedladdningar eller massflöden av något av vår webbplatsinnehåll;
          6.1.9.          publicera eller sprida material som gör intrång eller kan göra intrång i rättigheterna (inklusive immateriella rättigheter) för någon individ, enhet eller annan tredje part eller som är olagligt, hotfullt, ärekränkande, obscent, oanständigt, pornografiskt, kränkande, som kan uppmuntra till rashat, är diskriminerande, hotfullt, skandalöst, inflammatoriskt, hädiskt, eller innebär förtroendeintrång, kränkning av integriteten, som kan orsaka irritation eller besvär eller kan begränsa eller hämma användningen av vår webbplats av någon annan användare eller som utgör eller uppmuntrar beteende som kan vara anses vara ett brott eller ge upphov till civilrättsligt ansvar i någon jurisdiktion; och
          6.1.10.        åta sig, underlätta, begära eller godkänna text- eller datautvinning eller webbskrapning i relation till vår webbplats eller något innehåll eller tjänster som tillhandahålls via, eller i relation till, vår webbplats utan att först ha erhållit vårt skriftliga medgivande i förväg.

7.     VIVOHEALTH HUB

7.1.    Funktionalitet. Vår webbplats (via en integrerad tredjeparts e-lärande plattform) tillhandahåller funktionalitet för dig att komma åt Vivohealth Hub-innehåll (enligt definitionen ovan).

7.2.    Licens. Du godkänner att transaktioner för Vivohealth Hub-kurser utgör licenser för digitalt innehåll. Genom att köpa sådant innehåll erkänner du att du inte kommer att äga de immateriella rättigheterna till sådant digitalt innehåll. Varaktigheten för sådana licenser ska specificeras på vår webbplats vid den tidpunkt då du vill göra din beställning (men i händelse av att ingen varaktighet anges ska licensen endast gälla i 12 månader).

7.3.    Återkallande. I händelse av att något Vivohealth Hub-innehåll begärs att tas bort från vår webbplats av en tredjepartslicensgivare, eller tas bort på grund av att något tredje parts licensavtal löper ut eller upphör, godkänner du att din licens att få åtkomst till sådant Vivohealth Hub-innehåll automatiskt kommer att upphöra att gälla och att du kommer att förlora åtkomst till sådant Vivohealth Hub-innehåll. 

7.4.    Supporttjänster för Vivohealth Hub. Om du behöver tillgång till tekniska supporttjänster i samband med Vivohealth Hub-innehåll, använd följande kontaktuppgifter:

         7.4.1.          För frågor relaterade till ditt Vivohealth Hub-konto eller inloggningsuppgifter, vänligen kontakta support@inspire360.com. Inspire360-supportteamet är tillgängligt måndag till fredag 07:00 till 16:00 PST.

          7.4.2.          För frågor relaterade till ditt licensköp eller själva Vivohealth Hub-kursinnehållet, vänligen kontakta customerservices@vivobarefoot.com
 
7.5.    Undantag och ansvarsfriskrivningar. Du bekräftar och godkänner att:

          7.5.1.          Vivohealth Hub-innehåll är endast för informations- och/eller underhållningsändamål. Sådant innehåll är inte avsett att ge någon hälsovård och/eller medicinsk rådgivning. Vänligen sök råd från en lämpligt kvalificerad hälso- eller sjukvårdspersonal om: om en viss aktivitet är säker och/eller tillrådlig för dig; och dina specifika medicinska tillstånd, symptom eller omständigheter.

          7.5.2.          vi kan inte garantera tillgängligheten av den underliggande tredje parts e-lärande plattformen som tillhandahålls "i befintligt skick" och vi undantar allt ansvar för eventuella driftstopp och/eller otillgänglighet du upplever när du försöker få åtkomst till något Vivohealth Hub-innehåll;

          7.5.3.          Vivohealth Hub-innehåll skapas av tredjepartsinnehållsleverantörer och vi är inte ansvariga för (och undantar allt ansvar i relation till) innehållet i sådant Vivohealth Hub-innehåll;

         7.5.4.          vi är inte ansvariga för någon interaktion mellan dig och skaparna, presentatörerna och/eller innehållsleverantörerna av något Vivohealth Hub-innehåll som du har kommit åt via vår webbplats;

          7.5.5.          du representerar och garanterar att din åtkomst och användning av något Vivohealth Hub-innehåll sker på egen risk och (med förbehåll för klausul 9) ska vi inte ha något ansvar för sådan användning av dig eller någon tredje part;

          7.5.6.          vi garanterar eller representerar inte att Vivohealth Hub-innehåll inte kommer: (i) att göra intrång i tredje parts immateriella rättigheter eller tillämplig lag; (ii) vara korrekt; eller (iii) vara lämplig för ett särskilt ändamål eller krav;

          7.5.7.          du måste följa alla tillämpliga villkor som du kan bli föremål för direkt med våra tredjepartsleverantörer av e-lärandeplattformar och du garanterar att du inte kommer att göra något för att sätta oss i strid med tredje parts villkor;

          7.5.8.          du kommer inte att försöka komma åt Vivohealth Hub-innehåll om sådant innehåll är förbjudet eller anses olagligt i din jurisdiktion;

          7.5.9.          endast i förhållande till digitalt Vivohealth Hub-innehåll, bekräftar du att du, om tillämpligt, genom att köpa (t.ex. klicka eller trycka på den relevanta köpknappen) och påbörja nedladdningen eller strömningen av det relevanta Vivohealth Hub digitala innehållet, bekräftar att du vill ha det digitala innehållet. innehåll som omedelbart krediteras ditt konto och att du genom att göra det avsäger dig alla ångerrätter enligt tillämplig lag, inklusive men inte begränsat till EU:s konsumenträttsdirektiv (2011/83/EU) och/eller eventuella nationella lagar som implementerar det.

8.     SÄKERHET

8.1.       Dela inte inloggningsuppgifter. Om du förses med eller tillhandahåller någon av dem måste du behandla alla inloggningsuppgifter och relaterade autentiseringsdetaljer som konfidentiella, och du får inte avslöja dem för någon tredje part. Vi har rätten att när som helst inaktivera alla användarinloggningsuppgifter om du enligt vår åsikt har underlåtit att följa någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor. Följaktligen samtycker du till:

           8.1.1.          upprätthålla säkerheten för dina inloggningsuppgifter och vara fullt ansvarig för all användning av vår webbplats som görs med dina inloggningsuppgifter;

          8.1.2.          meddela oss omedelbart om du misstänker eller blir medveten om någon obehörig användning av dina inloggningsuppgifter eller något annat brott mot vår webbplatss säkerhet, genom att kontakta oss och tillhandahålla information om den obehöriga användningen eller andra säkerhetsintrång; och
          8.1.3.          se till att du loggar ut från ditt konto i slutet av varje session när du använder en offentlig eller delad enhet.

8.2.       Hacka inte och missbruka inte vår webbplats. Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet introducera virus eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår webbplats, servern/servrarna som vår webbplats är värd på eller någon annan server, dator eller databas som är ansluten till oss. Du får inte attackera vår webbplats via någon form av denial-of-service attack. Du ansvarar för att se till att all data (inklusive användargenererat innehåll) som du laddar upp till vår webbplats inte innehåller något skadligt innehåll eller tekniskt skadligt material som kan skada vår webbplats eller våra system eller äventyra vår webbplats. Du erkänner att genom att bryta mot denna klausul kan du begå ett brott.

8.3.       Uteslutningar för virus och hackrelaterade händelser. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag kommer vi inte att hållas ansvariga gentemot dig för någon förlust eller skada som orsakats av en distribuerad denial-of-service attack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, data eller annat proprietärt material på grund av din användning av vår webbplats eller din nedladdning av material som publicerats på den, eller på någon webbplats som är länkad till den.

9.     ANSVAR

          9.1.       Allmänt ansvar. Vivobarefoot utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar för:

          9.1.1.          dödsfall eller personskada orsakad av vår vårdslöshet;

          9.1.2.          bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning;

          9.1.3.          defekta produkter enligt Consumer Protection Act 1987;

          9.1.4.          ansvar som inte kan begränsas eller uteslutas enligt tillämplig lag. 

9.2.       Undantag från ansvar för indirekt skada eller följdförlust.Med förbehåll för klausul 9.1, om vi underlåter att följa dessa användarvillkor, kan vi vara ansvariga för förlust eller skada som du lider som är ett förutsebart resultat av vårt brott mot dessa användarvillkor, men vi är inte ansvariga för förlust eller skada som inte är förutsägbar. Förlust eller skada är förutsebar om det är en uppenbar konsekvens av vårt brott eller om det övervägdes av både dig och oss vid tidpunkten för ingåendet av dessa användarvillkor.

9.3.       Ytterligare undantag. Med förbehåll för paragraf 9.1 och 9.2 har Vivorbarefoot inget ansvar gentemot dig för förlust av vinst, förlust av affärer, affärsavbrott eller förlust av affärsmöjlighet.

9.4.       Undantag från ansvar för fel eller försummelser.Med förbehåll för paragraf 9.1 och 9.2 accepterar vi inget ansvar för eventuella fel och utelämnanden på vår webbplats (inklusive inom något Vivohealth Hub-innehåll) och förbehåller oss rätten att ändra information, specifikationer och beskrivningar av varor efter eget gottfinnande. Vi kommer att göra vårt bästa för att rätta till fel och utelämnanden så snabbt som möjligt efter att ha blivit underrättade om dem.

9.5.       Otillgänglighet.Åtkomst till vår webbplats (inklusive eventuellt Vivohealth Hub-innehåll) tillhandahålls "i befintligt skick" och kan bli föremål för driftstopp och/eller otillgänglighet utan förvarning (oavsett om det är tillfälligt eller permanent) och du bekräftar att Vivobarefoot, i enlighet med klausul 9.1, inte ska vara ansvarigt i samband med sådana händelser. Din användning av vår webbplats (inklusive eventuellt Vivohealth Hub-innehåll) sker på egen risk.

9.6.       Endast för icke-kommersiella ändamål. Vi levererar endast varor för hushåll och privat bruk. Du samtycker till att inte använda vår webbplats (inklusive något Vivohealth Hub-innehåll) för kommersiella ändamål. 

9.7.       Vårt maximala ansvar. Med förbehåll för klausulerna 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 och 9.6 kommer vårt maximala ansvar som härrör från eller i samband med din användning av vår webbplats och/eller Vivohealth Hub-innehållet (i varje fall oavsett om det rör sig om skadestånd (inklusive vårdslöshet), för intrång av kontrakt, felaktig framställning, under en skadeslöshet eller på annat sätt) att begränsas till etthundra pund sterling (100 £) såvida vi inte kommer överens om annat skriftligen.

9.8.       Underförstådda villkor. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, utesluter vi uttryckligen alla villkor, garantier och andra villkor som annars skulle kunna antydas av tillämplig lag. 

10.   ALLMÄNT

10.1.    Rubriker. Observera att klausulrubriker och underrubriker inte ska påverka tolkningen av dessa användarvillkor.

10.2.    Inga rättigheter för tredje part. Dessa användarvillkor (och eventuella kontrakt mellan dig och oss) ger inte upphov till några rättigheter enligt Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 för att upprätthålla någon av dessa användarvillkor, förutom vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor.

10.3.    Uppdrag. Du kommer inte att överlåta, förnya eller överföra några av dina rättigheter eller dina skyldigheter enligt dessa användarvillkor till en annan person eller enhet om vi inte har gett vårt skriftliga medgivande i förväg.

10.4.    Hela avtalet. Dessa användarvillkor inklusive alla dokument som uttryckligen hänvisas till i dessa användarvillkor utgör hela avtalet mellan dig och oss. Du samtycker till att du inte har förlitat dig på något uttalande eller information när du ingick dessa användarvillkor som inte anges där. Om det finns någon konflikt mellan dessa användarvillkor och några dokument och dokument som uttryckligen hänvisas till i dessa användarvillkor, godkänner du att dessa användarvillkor ska gälla och ha företräde.

10.5.    Avskiljande. Om någon bestämmelse eller delbestämmelse i dessa användarvillkor är eller blir ogiltig, olaglig eller omöjlig att verkställa, ska den anses modifierad i den minsta utsträckning som krävs för att göra den giltig, laglig och verkställbar. Om en sådan ändring inte är möjlig ska den relevanta bestämmelsen eller delbestämmelsen anses raderad. Eventuella ändringar av eller radering av en bestämmelse eller delbestämmelse enligt denna klausul ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av resten av dessa användarvillkor.

10.6.    Gällande lag och jurisdiktion. Dessa användarvillkor och alla tvister eller anspråk som härrör från dessa användarvillkor och eventuella kontrakt (inklusive eventuella utomobligatoriska tvister och anspråk) ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i England och är föremål för den exklusiva jurisdiktionen i Englands domstolar.  

11.   KONTAKTA OSS

          11.1.    Hur vi kan kontakta dig. Om vi behöver kontakta dig kan vi göra det med hjälp av kontaktuppgifterna du angav vid registreringen hos oss.

          11.2.    Vivobarefoots kontaktuppgifter. Om du har några frågor, kommentarer eller förfrågningar angående dessa användarvillkor eller något dokument som hänvisas till inom dessa användarvillkor, vänligen kontakta vårt kundtjänstteam:

          11.2.1.    genom att använda formuläret "Kontakta oss" på vår webbplats;

          11.2.2.    via e-post på customerservices@vivobarefoot.com;

          11.2.3.    per telefon på +44 (0) 207 048 0600, måndag till söndag (10.00–20.00).

VIVOBAREFOOT försäljningsvillkor

 1. 1.          ALLMÄNT
 2. 1.1.       Vilka vi är. Vi är Vivobarefoot Ltd ("Vivobarefoot" / "vi" / "oss" "vår") ett företag registrerat i England och Wales (registreringsnummer 03474829). Vår registrerade kontorsadress är 28 Britton Street, Farringdon, London, EC1M 5UE. Vårt brittiska momsregistreringsnummer är 704703658.
  Definitioner. Vissa ord och fraser som används i dessa användarvillkor definieras i Vivobarefoots användarvillkor här (som du bekräftar att du har läst och godkänt).

 3. 2.          DITT GODKÄNNANDE

 4. 2.1.       Du omfattas av dessa användarvillkor. Alla köp du gör med oss via vår webbplats är föremål för dessa juridiskt bindande användarvillkor (tillsammans med alla andra meddelanden, ansvarsfriskrivningar eller avståenden som anges på vår webbplats eller inom något digitalt innehåll).
  Läs dessa användarvillkor noggrant. Köp som görs via vår webbplats är föremål för dessa användarvillkor och du samtycker till att följa dem. Om du inte godkänner dessa villkor får du inte göra några köp via vår webbplats.

 5. 2.2.       Du. I dessa användarvillkor betyder "du" den enskilda användaren som accepterar dessa användarvillkor. Om du accepterar dessa villkor på uppdrag av en organisation (som är ett företag eller annan juridisk enhet), intygar och garanterar du att du har befogenhet att binda en sådan organisation till dessa villkor.
  2.3.       Uppdateringar av dessa användarvillkor. Vi kan revidera dessa användarvillkor genom att publicera en uppdatering på den här sidan. Alla köp som görs från det datum då de reviderade användarvillkoren publiceras på vår webbplats kommer att regleras av de reviderade användarvillkoren. Du bör därför kontrollera den här sidan då och då för att granska den aktuella versionen.

 6. 3.          BESTÄLLNING

 7. 3.1.       Beställning. Genom att göra en beställning hos oss för varor och/eller tjänster erbjuds du att ingå ett avtal (enligt definitionen nedan) med oss som kommer att införliva och omfattas av dessa villkor. Innan du skickar din beställning, se till att du har läst dessa användarvillkor noggrant. Om du är osäker på någon del av dessa användarvillkor, vänligen kontakta oss för förtydligande.

 8. 3.2.       Orderbekräftelser. Vi bestämmer, efter eget gottfinnande, huruvida vi ska acceptera beställningar som görs via vår webbplats. Om vi accepterar din beställning kommer vi att skicka e-post till dig för att bekräfta vårt godkännande (det e-postmeddelandet är "Orderbekräftelse"). Om vi accepterar din beställning kommer ett juridiskt bindande avtal mellan oss och dig ("Avtalet") att skapas. Orderbekräftelsen kommer att innehålla all relevant information om din beställning. Du bör se till att uppgifterna i orderbekräftelsen är korrekta och du bör behålla och/eller skriva ut den.

 9. 3.3.       Korrekthet och behandling av dina uppgifter. Du garanterar att alla uppgifter du lämnar till oss i syfte att beställa eller köpa varor och/eller tjänster är korrekta, att kredit- eller betalkortet du använder är ditt eget och att det finns tillräckliga medel för att täcka kostnaden för sådana varor och/eller tjänster som beställs. Om det sker några ändringar i de uppgifter som du har lämnat är det ditt ansvar att informera oss så snart som möjligt. Vi behandlar information som tillhandahålls av dig i enlighet med vår integritets- och cookiepolicy. Genom att göra en beställning hos oss samtycker du till sådan behandling.

 10. 4.          PRIS OCH BETALNING

 11. 4.1.       Priser. Priset på varor och tjänster visas på vår webbplats vid tidpunkten för din beställning. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser när som helst förutsatt att dessa ändringar inte påverkar några beställningar som vi redan har accepterat via en orderbekräftelse.

  4.2.       Prisavvikelser. Vi gör rimliga ansträngningar för att säkerställa att priserna som visas på vår webbplats är korrekta. Vi kommer dock att kontrollera priserna när vi behandlar din beställning. Om (på grund av misstag eller på annat sätt) rätt pris för de relevanta varorna och/eller tjänsterna är lägre än det pris som anges i din beställning, kommer du att debiteras det lägre priset. Men om det korrekta priset för varorna och/eller tjänsterna är högre än det pris som anges i din beställning, kommer vi att kontakta dig för att informera dig och fråga om du vill fortsätta med din beställning till det högre priset.

 12. 4.3.       MOMS. Alla priser inkluderar moms till tillämplig skattesats. Om momssatsen ändras mellan datumet för din beställning och datumet för din betalning justerar vi den momssats som du måste betala. Ändringar av moms påverkar inte några priser där vi redan har fått full betalning från dig.

 13. 4.4.       Leveranskostnader. Våra priser exkluderar leveranskostnaden. För mer information om våra leveranskostnader, se vår leverans- och returpolicy. Leveranskostnader kommer att läggas till på den slutliga summan som ska betalas och kommer att visas för dig under utcheckningsprocessen innan du bekräftar din beställning.

 14. 4.5.       Betalning i förskott krävs. All betalning för varor måste göras i förväg innan vi skickar varorna. Kredit- och betalkort debiteras vid meddelande om orderbekräftelsen).

 15. 4.6.       Betalningsmetoder. Vi accepterar betalning med de betalningsmetoder som anges på vår webbplats när du gör din beställning. Betalningar med kredit- eller betalkort görs via vår leverantör av betalningstjänster. Observera att vi inte accepterar Discover Cards som betalningsmetod.

 16. 4.7.       Klarna. Endast i Storbritannien, utöver de betalningsmetoder som anges ovan, implementerar vi även Klarna-funktionalitet. Detta innebär att vi i samarbete med Klarna Bank AB (publ) (Sveavägen 46, 111 34 Stockholm) erbjuder dig följande Klarna-betalningsalternativ: (i) Betala senare; och Betala i 3 delbetalningar. Betalningar som görs med Klarna görs direkt till Klarna. Mer information om Klarna inklusive Klarnas användarvillkor finns här. Allmän information om Klarna hittar du här. Du bekräftar att betalningar som görs med Klarna innebär behandling av dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och i enlighet med Klarnas eget integritetsmeddelande.

 17. 5.          LEVERANS, ÄGANDERÄTT OCH RISK

 18. 5.1.       Leveransdatum. Vi strävar efter att säkerställa leverans av alla fysiska varor i lager till brittiska destinationer inom 2 arbetsdagar. Du bekräftar dock att fysiska varor i lager skickas nästa arbetsdag efter att vi har utfärdat orderbekräftelsen. Trots det föregående, observera att vissa stilar kan ta upp till 28 dagar att leverera beroende på leveransplats.

 19. 5.2.       Varor som är slut i lager. Din beställning kan försenas om en vara är slut i lager. Du bekräftar att den aktuella lagerstatusen som visas på vår webbplats är ungefärlig och vissa artiklar kan vara slut i lager även om lagerstatusen på vår webbplats har indikerat något annat. Om varorna är slut i lager och vi inte kan fylla på lager (till exempel om varorna inte längre saluförs) förbehåller vi oss rätten att avbryta din beställning och återbetala eventuell betalning inom 7 arbetsdagar. Om vi avbryter din beställning kommer avbokningen att bekräftas av oss skriftligen.

 20. 5.3.       Tiden är inte avgörande. Oaktat allt annat är alla angivna datum och tider för leverans endast uppskattningar och tiden är inte väsentlig för avtalet. Varor kommer att skickas till den adress som du har angivit i din beställning och som anges i orderbekräftelsen. Observera att varor kan skickas i delleveranser.

 21. 5.4.       Titel. Äganderätten till varorna kommer inte att övergå till dig förrän vi har fått full betalning för dessa varor och efter att varorna har levererats till dig.

 22. 5.5.       Importskatter. Om din leveransadress är utanför Storbritannien kan varorna bli föremål för importtullar och skatter som tas ut när en försändelse når ditt land. Alla sådana ytterligare tullar, skatter eller avgifter för tullklarering måste bäras av dig. Du bör notera att tullpolitiken varierar mycket från land till land. Om din leveransadress är utanför Storbritannien rekommenderar vi att du kontaktar ditt lokala tullkontor för mer information.

 23. 5.6.       Tullinspektioner. Om din leveransadress ligger utanför Storbritannien bör du notera att internationella försändelser kan vara föremål för öppning och inspektion av tullmyndigheterna. Vi ansvarar inte för skador på förpackningen av varor som orsakas av sådana inspektioner.

 24. 6.          AVBOKNING, RETUR OCH ÅTERBETALNING

 25. 6.1.       Problemfri återbetalning. Vi är övertygade om att dina fötter, efter att ha upplevt glädjen med naturlig fotfrihet, inte kommer att vilja gå tillbaka till "vanliga" skor. Men om du ändrar dig inom 100 dagar efter mottagandet av dina varor kan du returnera dina skor för en fullständig, problemfri återbetalning. Oaktat allt annat gäller denna problemfria återbetalningsrätt inte för några Vivohealth Hub-köp.

 26. 6.2.       Byte av storlek. Vi kan inte byta storlek eller stil på dina skor. Du måste skapa en retur för de varor som du har fått och även skapa en ny beställning på vår webbplats.

 27. 6.3.       Återförsäljare från tredje part. Om du har köpt några Vivobarefoot-produkter via en oberoende butik eller webbplats, vänligen kontakta dem direkt för deras returpolicy.

 28. 6.4.       Konsumenter i Storbritannien och EU. Om du är konsument i Storbritannien eller Europeiska unionen:

 29.            6.4.1.          Du har laglig rätt att säga upp ett avtal enligt konsumentavtalen (information, hävning och extra avgifter) från 2013 under den period som anges i avsnitt 6.4.2 nedan. Detta innebär att under den aktuella perioden, om du ändrar dig eller av någon annan anledning bestämmer dig för att du inte vill ta emot eller behålla några av varorna, kan du meddela oss om ditt beslut att säga upp avtalet och få en återbetalning. Denna ångerrätt gäller utöver dina rättigheter i förhållande till felaktiga eller felaktigt levererade varor. Detta är din lagstadgade rätt att säga upp avtalet.

 30.           6.4.2.          Din lagstadgade rätt att säga upp ett avtal börjar från det datum då vi skickar orderbekräftelsen till dig via e-post, vilket är när avtalet mellan oss bildas. Din lagstadgade tidsfrist för att säga upp avtalet är 14 kalenderdagar efter den dag då du tar emot de relevanta varorna. Om du beställer flera varor i en beställning men vissa varor levereras på olika dagar, slutar din lagstadgade ångerfrist i slutet av 14 dagar efter den dag då den sista av varorna levererades.

 31.           6.4.3.          För att säga upp ett kontrakt behöver du bara meddela oss att du har bestämt dig för att säga upp det. Det enklaste sättet att göra detta är att fylla i och returnera till oss avbokningsformuläret som medföljer varorna. Du kan också kontakta vår kundtjänst på customerservices@vivobarefoot.com eller per telefon på +44 (0) 207 0480600 mellan måndag och söndag (10:00 - 20:00).

 32. 6.5.       Konsumenter utanför Storbritannien och EU. Om du är konsument utanför Storbritannien eller Europeiska unionen:

 33.            6.5.1.          Om du vill säga upp ett avtal måste du först kontakta vårt kundtjänstteam på customerservices@vivobarefoot.com eller per telefon på +44 (0) 207 0480600 mellan måndag och lördag (8:00 - 2:00). Observera att våra kontor är stängda på söndagar.

 34. 6.6.       Vad händer om du avbryter. Om du säger upp ditt avtal eller returnerar varor till oss kommer vi att:

 35.            6.6.1.          Återbetala dig det pris du betalade för varorna. Det är tillåtet enligt lag att minska din återbetalning för att återspegla eventuella minskningar av varornas värde (om du, till exempel, har skadat varorna och/eller förpackningen kan återbetalningsvärdet justeras i enlighet med detta).

 36.            6.6.2.          Återbetala eventuella leveranskostnader som du har betalat, även om, enligt vad som är tillåtet enligt lag, den maximala återbetalningen blir leveranskostnaderna med den billigaste metoden vi erbjuder (förutsatt att detta är en vanlig och allmänt accepterad metod).

 37.           6.6.3.          Göra eventuella återbetalningar till dig så snart som möjligt och senast 14 dagar från den dag då vi får ditt meddelande om att du säger upp ditt avtal.

 38.           6.6.4.          Om varor är felaktiga eller felaktigt levererade kommer vi att återbetala priset på varorna i sin helhet, tillsammans med eventuella tillämpliga leveransavgifter. Vi kommer också antingen att hämta varorna hos dig gratis eller återbetala alla rimliga kostnader du ådrar dig för att returnera varorna till oss.

 39.           6.6.5.          Vi kommer att återbetala dig på det kreditkort eller betalkort som du använde för att betala. Om du använde kuponger för att betala för varorna kan vi återbetala dig i kuponger. Om du betalade med Klarna, se Klarnas webbplats här:https://www.klarna.com/uk/customer-service/how-long-do-refunds-take.

 40. 6.7.       Vad händer om varor har levererats innan du bestämmer dig för att avbryta avtalet. Om några varor har levererats innan du bestämmer dig för att säga upp ditt avtal:

 41.           6.7.1.          Då måste du returnera varorna till oss utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar efter den dag då du meddelade oss att du ville säga upp ditt avtal.

 42.           6.7.2.          Om varorna inte är felaktiga eller inte i det skick som beskrivs ansvarar du för kostnaden för att returnera varorna till oss.

 43. 6.8.       Konsumenter kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter. Som konsument har du lagliga rättigheter i förhållande till varor som är felaktiga eller inte i det skick som beskrivs. Dessa juridiska rättigheter påverkas inte av din rätt att returnera eller återbetala i denna klausul 6 eller någon annanstans i dessa Villkor (inklusive de policyer som hänvisas till i dessa Villkor).

 44. 6.9.       Tillämplig lag och jurisdiktion. Dessa villkor (och eventuella avtal för varor som skapats i enlighet med dessa villkor) och alla tvister eller anspråk som uppstår till följd av dessa villkor och alla avtal (inklusive eventuella icke-kontraktuella tvister och anspråk) ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales och omfattas av den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i England och Wales.

 45. 7.     KONTAKTA OSS

 46. 7.1.       Hur vi kan komma att kontakta dig. Om vi behöver kontakta dig kan vi göra det med hjälp av de kontaktuppgifter som du angav vid registrering hos oss.

 47. 7.2.       Vivobarefoots kontaktuppgifter. Om du har några problem, frågor, kommentarer eller förfrågningar angående dessa användarvillkor eller något dokument som hänvisas till i dessa villkor, vänligen kontakta vårt kundtjänstteam:

 48.           7.2.1. använda formuläret "Kontakta oss" på vår webbplats;

 49.           7.2.2. via e-post på customerservices@vivobarefoot.com;

 50.           7.2.3. per telefon på +44 (0) 207 048 0600, måndag till söndag (10.00 – 20.00).

 51. 8.     VIVOBAREFOOTS E-PRESENTKORT

 52. 8.1.       Vivobarefoots e-presentkort finns endast att köpa på vår brittiska webbplats.

 53. 8.2.       Du kan byta Vivobarefoot e-presentkort till det angivna värdet, helt eller delvis mot artiklar som listas på vår webbplats (www.vivobarefoot.com). Vivobarefoots e-presentkort kan inte lösas in eller bytas ut i fysiska butiker.

 54. 8.3.       Vivobarefoots e-presentkort inklusive oanvända delar av våra presentkort löper ut ett år från utfärdandedatumet.

 55. 8.4.       Vivobarefoots e-presentkort kan inte bytas mot kontanter eller mot varor som redan har levererats eller beställts.

 56. 8.5.       Om din beställning överstiger värdet på Vivobarefoots e-presentkort måste saldot betalas med en alternativ betalningsmetod.

 57. 8.6.       Om du returnerar en vara som har levererats i utbyte mot ett Vivobarefoots e-presentkort kommer vi att kreditera ditt Vivobarefoot e-presentkortskonto med varans värde. Inga kontantåterbetalningar görs.

 58. 8.7.       E-presentkort kan inte återbetalas.

 59. 8.8.       Det finns en köpgräns på tre e-presentkort per person.

 60. 8.9.       Du kan inte använda ett Vivobarefoot e-presentkort för att köpa ytterligare Vivobarefoot e-presentkort.

 61. 8.10.    Våra användarvillkor gäller för artiklar som levereras i utbyte mot Vivobarefoots e-presentkort.

 62. 8.11.    Vivobarefoots e-presentkort skickas till e-postadressen till den person som tar emot presentkortet - se till att de vet att vi kommer att kontakta dem.

 63. 9.     KAMPANJSPECIFIKA REGLER OCH VILLKOR

 64. 9.1.       Kampanjkoder. Följande allmänna villkor för inlösen av kampanjkoder ("Koder") anges nedan:

 65. 9.1.1.          Koder kommer endast att gälla på fullprisprodukter, såvida inte annat anges i koderbjudandet.

 66. 9.1.2.          Koder kan inte användas tillsammans med andra kampanj- eller rabattkoder.

 67. 9.1.3.          Koder är giltiga online på webbplatsen Vivobarefoot.com (förutom webbplatserna i Schweiz, Österrike, Tyskland, Kanada, Tjeckien, Australien och Nya Zeeland) och i vår brittiska webbutik. Koder är inte giltiga i någon av våra konceptbutiker.

 68. 9.1.4.          Koder har ett utgångsdatum och är endast giltiga under den tidsram som kommuniceras.

 69. 9.1.5.          Prisjusteringar kan inte göras på beställningar som görs innan rabatten erhålls.

 70. 9.1.6.          Vissa koder kan kräva att kunder är inloggade på sitt konto/eller skapar ett för att kunna lösa in koden/erbjudandet.

 71. 9.1.7.          Om Vivobarefoot (rimligen) misstänker fel och/eller misstag (mänskliga eller tekniska); eller skadliga och/eller bedrägliga aktiviteter relaterade till koder, utan hinder av allt annat, har Vivobarefoot rätt att omedelbart ogiltigförklara koder och avbryta beställningar och orderbekräftelser på vilka sådana koder kan ha tillämpats.

 72. 10.   VIVOHEALTH HUB

 73. 10.1.    Oaktat allt annat erkänner du att transaktioner för Vivohealth Hub-kurser utgör licenser för digitalt innehåll. Genom att köpa sådant innehåll bekräftar du att du inte kommer att äga de immateriella rättigheterna till sådant digitalt innehåll. Följaktligenerkänner du att klausul 5.4 ovan (titel) inte gäller för digitalt innehåll på Vivohealth Hub.

 74. 10.2.    Oaktat allt annat, endast när det gäller digitalt Vivohealth Hub-innehåll, bekräftar du att, om tillämpligt, genom att köpa (t.ex. klicka eller trycka på relevant köpknapp) och initiera nedladdning eller streaming av relevant digitalt innehåll på Vivohealth Hub, bekräftar du att du vill att det digitala innehållet omedelbart ska krediteras ditt konto och att du genom att göra det avstår från alla uppsägningsrättigheter enligt gällande lagar, inklusive men inte begränsat till EU:s direktiv om konsumenträttigheter (2011/83/EU) och/eller nationella lagar som genomför det.

 75. 10.3.    Ytterligare villkor gäller i förhållande till Vivohealth Hub – se användarvillkoren för Vivobarefoot.

  11. VILLKOR FÖR FÖRBESTÄLLNING

  11.1 Vi kan göra funktionen tillgänglig för dig att beställa produkter som kommer att bli tillgängliga vid ett senare tillfälle. Varje beställning av denna typ är en “Förbeställning”.

  11.2 Förbeställningar kommer endast att vara tillgängliga om du använder vår butik i våra brittiska och internationella butiker (men inte i Kanada). Förbeställningar är inte giltiga i någon av våra konceptbutiker. 

  11.3 När du gör en förbeställning tar vi betalt för förbeställningen när den görs och pengarna dras från ditt bankkonto vid försäljningstillfället och i övrigt i enlighet med dessa försäljningsvillkor.

  11.4 Utöver rätten till återbetalning i våra försäljningsvillkor kan du få återbetalning för förbeställningar i 14 dagar från och med dagen efter att du har fått vår orderbekräftelse för förbeställningen. efter att förbeställningen har lagts. 

  11.5 När förbeställningen har skickats kan kunden begära återbetalning på samma sätt som med en vanlig beställning i enlighet med dessa försäljningsvillkor. 

  11.6 Du kan göra en förbeställning med hjälp av E-Gift-kuponger och koder på samma sätt som vid en vanlig beställning. 

  11.7 Du kan köpa flera produkter av samma stil och färg i samma förbeställning.

  11.8 Du kan inte köpa produkter som finns i lager och produkter som är tillgängliga för förbeställning i samma beställning. Gör en separat beställning för artiklar som finns i lager. 

  11.9 Du kan inte köpa två olika produkter i samma beställning som båda är tillgängliga för förbeställning. 

  11/10Du kan inte köpa flera exemplar av samma produkt i olika färger i samma förbeställning. 

   

   

 76.