Laddar...

FEEL THE GROUND NOT THE COLD

HÅLLBARHET PÅ VIVOBAREFOOT

FEEL THE GROUND NOT THE COLD

HÅLLBARHET

VI ÄR INTE ETT HÅLLBART FÖRETAG OCH VI TILLVERKAR INTE HÅLLBARA SKOR. MEN... 

Att störa status quo och utmana mainstream har alltid varit Vivobarefoots sätt att arbeta. Vi började med att göra barfotaskor i en värld som är dämpad och stillasittande. Nu försöker vi bygga upp en ansvarsfull verksamhet i en bransch som är ökänd för exploatering, utvinning, kortsiktighet och slöseri. Vi tillverkar ännu inte hållbara skor. Men vi arbetar hårt för att göra det till verklighet, och sedan gå ett steg längre.


Om hållbarhet är tanken att vi kan ignorera tidigare skador och bara inte göra någon ytterligare skada, så tycker vi inte att det går tillräckligt långt.

Vi har siktet inställt på förnyelse: att återställa och förnya naturliga och sociala system genom det sätt vi bedriver vår verksamhet på.


Det är därför vi förankrar allt vi gör i 3 pelare:

VI ÄR INTE ETT HÅLLBART FÖRETAG OCH VI TILLVERKAR INTE HÅLLBARA SKOR. MEN...

Att störa status quo och utmana mainstream har alltid varit Vivobarefoots sätt att arbeta. Vi började med att göra barfotaskor i en värld som är dämpad och stillasittande. Nu försöker vi bygga upp en ansvarsfull verksamhet i en bransch som är ökänd för exploatering, utvinning, kortsiktighet och slöseri. Vi tillverkar ännu inte hållbara skor. Men vi arbetar hårt för att göra det till verklighet, och sedan gå ett steg längre.


Om hållbarhet är tanken att vi kan ignorera tidigare skador och bara inte göra någon ytterligare skada, så tycker vi inte att det går tillräckligt långt.

Vi har siktet inställt på förnyelse: att återställa och förnya naturliga och sociala system genom det sätt vi bedriver vår verksamhet på.


Det är därför vi förankrar allt vi gör i 3 pelare:

01. Regenerativ verksamhet

Vi åtar oss att bygga en sund, lönsam och helt oberoende verksamhet som ger en positiv nettoeffekt för människor och planeten.

02. Regenerativa produkter

Vi åtar oss att utveckla produkter som är regenerativa för fötter, mänskliga rörelser och planetens hälsa.  

03. Regenerativ gemenskap

Vi åtar oss att föra fler människor närmare naturen och deras naturliga potential genom engagemang, inspirerande utbildning och hälsosamma kontakter.   

01. Regenerativ verksamhet

Vi åtar oss att bygga en sund, lönsam och helt oberoende verksamhet som ger en positiv nettoeffekt för människor och planeten.

02. Regenerativa produkter

Vi åtar oss att utveckla produkter som är regenerativa för fötter, mänskliga rörelser och planetens hälsa.  

03. Regenerativ gemenskap

Vi åtar oss att föra fler människor närmare naturen och deras naturliga potential genom engagemang, inspirerande utbildning och hälsosamma kontakter.   

01

Regenerativ verksamhet

Vi är inte regenerativa. 

Vår verksamhet är inte ens hållbar. Vi vill att företaget ska växa eftersom vi anser att ju fler som bär barfotaskor, desto bättre. Tillväxt får dock inte ske till vilket pris som helst. Vi försöker bygga en regenerativ verksamhet i en bransch som är ökänd för exploatering, utsugning, kortsiktighet och slöseri. Vi har fortfarande långt kvar, men vi är ändå på rätt väg mot att möta och överträffa högsta standarderna för ansvarstagande gentemot både människor och vår planet. 

INTEGRERA HÅLLBARHET 

Vi mäter Vivobarefoots framgång med hjälp av femton mått - som spänner över finansiella och hållbarhetsmässiga fokusområden. Detta är det första steget mot att verkligen balansera vinst med våra medarbetare och vår påverkan på planeten, samt att visa bästa praxis för hur vi kommunicerar våra framsteg. rapportering. 

UNFINISHED BUSINESS

B CORP-certifiering 

B Corp är en gemenskap av certifierade företag som tror på affärer som en kraft för det goda. Vi anslöt oss år 2020 och fick ett poäng på 98,8. Vi omcertifierade oss år 2024 med en poäng på 119,3. Att integrera bästa praxis från B Corp över hela vår verksamhet vägleder våra regenerationsinsatser.

B CORP

Ansvarstagande 

År 2023 lanserade vi ReFrame som är vår variant av det mest holistiska, integrerade ramverket för rapportering som för närvarande finns att tillgå. Det kombinerar 384 indikatorer från nio förstklassiga standarder. Det hjälper oss att identifiera och prioritera effektiva åtgärder och inse att vi inte kan göra allt på egen hand. Du kan läsa hela den 52 sidor långa texten här. 

Ett nytt ramverk för rapportering

Karta över värdekedjan 

En viktig del av att bygga upp en regenerativ verksamhet är att kunna berätta för kunderna exakt var deras produkter kommer ifrån och vilken inverkan produkten har. För att göra detta behöver vi en värdekedja, inte en leveranskedja. Vi vill veta mer om varje person, process och material som är involverade i skapandet av Vivos, besöka dem personligen och börja bygga partnerskap baserade på förtroende. Vår värdekedjekarta visar våra framsteg här och uppdateras var sjätte månad. 

GÅ TILL KARTAN

02

 Regenerativa produkter

MÄNNISKANS FOT ÄR ETT AV NATURENS MÄSTERVERK

Din fot har 28 ben, hundratals muskler och tusentals nervändar. Den är resultatet av miljontals år av evolution. De är överlägset det smartaste som någon satts i en sko. Moderna skor är smala, styva och dämpade, vilket eliminerar fötternas naturliga potential. I Vivobarefoot-skor vet däremot den ena foten vad den andra gör! De är breda, flexibla och tunna så att du kan regenerera fötterna och blåsa nytt liv i det naturliga rörelsemönstret. Vi arbetar hårt med utvecklingen av våra produkter – från cirkulär design till innovativa material och tydlig överblick över värdekedjan – för det är de som i slutändan också kommer att regenerera planetens hälsa.

MÄNNISKANS FOT ÄR ETT AV NATURENS MÄSTERVERK

Din fot har 28 ben, hundratals muskler och tusentals nervändar. Den är resultatet av miljontals år av evolution. De är överlägset det smartaste som någon satts i en sko. Moderna skor är smala, styva och dämpade, vilket eliminerar fötternas naturliga potential. I Vivobarefoot-skor vet däremot den ena foten vad den andra gör! De är breda, flexibla och tunna så att du kan regenerera fötterna och blåsa nytt liv i det naturliga rörelsemönstret. Vi arbetar hårt med utvecklingen av våra produkter – från cirkulär design till innovativa material och tydlig överblick över värdekedjan – för det är de som i slutändan också kommer att regenerera planetens hälsa.

VÅRA PRODUKTMÅL

Utvecklingen av våra skor vägleds av sju produktmål. Dessa inkluderar 100 % transparens i vår värdekedja, cirkulär design, etiska inköp, användning av biobaserade material framför syntetiska material där det är möjligt och - det stora - att uppnå verklig regenerativ effekt för alla produkter vi tillverkar. Vi har långt kvar innan vi uppnått målen, men de ger en tydlig signal om att vi är på rätt väg. 

VÅRA PRODUKTMÅL

Utvecklingen av våra skor vägleds av sju produktmål. Dessa inkluderar 100 % transparens i vår värdekedja, cirkulär design, etiska inköp, användning av biobaserade material framför syntetiska material där det är möjligt och - det stora - att uppnå verklig regenerativ effekt för alla produkter vi tillverkar. Vi har långt kvar innan vi uppnått målen, men de ger en tydlig signal om att vi är på rätt väg. 

MATERIAL OCH HÅLLBARHETSBETYG 

Det finns ingen global standard för att mäta hållbara mode- och skoprodukter - så vi har gjort vår egen. VMatrix är vårt interna verktyg för utvärderingen av våra skors miljöpåverkan.

Den har utvecklats i samarbete med Made2Flow och ger poäng för hur komplex och hållbar produkten är, om och vilka hållbara material som används, hur lätt den är att reparera och produktens framtida återvinningsbarhet - vilket ger en övergripande hållbarhetspoäng för varje stil. En Vivo med snörning i ekologisk bomull, naturmaterial i ovandelen och en yttersula i naturgummi skulle till exempel få högre poäng än en produkt med oåtervinningsbar ny plast. På sikt vill vi gärna erbjuda V Matrix som öppen källkod för andra skomärken. 

MATERIAL OCH HÅLLBARHETSBETYG 

Det finns ingen global standard för att mäta hållbara mode- och skoprodukter - så vi har gjort vår egen. VMatrix är vårt interna verktyg för utvärderingen av våra skors miljöpåverkan.

Den har utvecklats i samarbete med Made2Flow och ger poäng för hur komplex och hållbar produkten är, om och vilka hållbara material som används, hur lätt den är att reparera och produktens framtida återvinningsbarhet - vilket ger en övergripande hållbarhetspoäng för varje stil. En Vivo med snörning i ekologisk bomull, naturmaterial i ovandelen och en yttersula i naturgummi skulle till exempel få högre poäng än en produkt med oåtervinningsbar ny plast. På sikt vill vi gärna erbjuda V Matrix som öppen källkod för andra skomärken. 

03

Regenerativ gemenskap

VI SITTER ALLA I SAMMA BÅT 

Vår gemenskap växer sig större varje dag. Oavsett om det rör sig om medarbetare, produktambassadörer, partner i värdekedjan eller kunder vill vi göra det möjligt för alla i vår gemenskap att förverkliga sin potential och anamma en mer mänsklig och naturlig livsstil och arbetsform och allting däremellan. 

BARFOTALIVET 

I vårt barfotaliv sätter vi stort värde på dans, mångfald och enkelhet – de är nyckeln till uppfyllandet av våra mål och att göra Vivobarefoot till en fantastisk arbetsplats. Vi är en fördomsfri och kreativ gemenskap som utmanar status quo, strävar efter att leva naturligt och tror på den kraftfulla kopplingen mellan människors och planetens hälsa. Ekosystemteamet arbetar med att engagera och inspirera vår interna gemenskap, oavsett var de är baserade, och hjälper oss att bevara vår unika kultur i takt med att vi växter och hanterar olika former av hybrid- och distansarbete. 

INKÄNNANDE

För att se till att vi står upp för vår interna gemenskap och världen i stort arbetar vi med två team av ”proprioceptorer”. De interna proprioceptorerna samlar in synpunkter från hela verksamheten och träffas regelbundet för eftertänksamma samtal som resulterar i åtgärdsrekommendationer. De externa proprioceptorerna håller ögon och öron öppna för hur håller kontakten med omvärlden. De ger regelbunden återkoppling och ser till att vi tar vårt ansvar. 

LYCKOINDEX 

Lyckoindexet hjälper oss att förstå hur det egentligen går medarbetarna på Vivobarefoot. Det är en extern, anonym feedbackplattform som känner in medarbetarnas engagemang och välbefinnande och hjälper oss att utvärdera vad som fungerar bra och vad vi behöver bli bättre på. För en analys av den senaste lyckoindexrapporten, se vår senaste rapport ”Oavslutade affärer”. 

COACHNING OM BARFOTALIVET 

Våra interna medarbetarmentorer hjälper oss att ta steget över till en regenerativ verksamhet. Coachningen eliminerar slutna skott och river ner hierarkier, stimulerar nya och olika kommunikationssätt samtidigt som den sår fröet till en unik kultur i takt med att vi växer. Programmet handlar inte om att driva fram ekonomiska resultat, även om det är en positiv bieffekt. Det handlar om att skapa en blomstrande intern gemenskap. 

STIMULERA INNOVATION

Livebarefoot Fund (LBF) hjälper till att starta, finansiera och uppmuntra projekt som vi tror på – huvudsakligen projekt med social och miljömässig inverkan, men också innovationsprojekt i verksamheten. Vi ger dem den tid och energi samt de resurser som behövs för att få goda idéer att lyfta och kunna förverkliga dem. Vi har stora ambitioner att skala upp fonden genom att skjuta till ytterligare finansiering varje kvartal, förutsatt att den ekonomiska situationen tillåter det.

STIMULERA INNOVATION

Livebarefoot Fund (LBF) hjälper till att starta, finansiera och uppmuntra projekt som vi tror på – huvudsakligen projekt med social och miljömässig inverkan, men också innovationsprojekt i verksamheten. Vi ger dem den tid och energi samt de resurser som behövs för att få goda idéer att lyfta och kunna förverkliga dem. Vi har stora ambitioner att skala upp fonden genom att skjuta till ytterligare finansiering varje kvartal, förutsatt att den ekonomiska situationen tillåter det.