Shoespiracy2 SE

GE DINA FÖTTER YTTERLIGARE 100 DAGARS FRIHET

SE MER

DEN PERFEKTA SKON ÄR PERFEKT FÖR FÖTTERNA

Tio års strävan efter en naturlig, hälsosam rörelse har gjort våra breda, tunna, flexibla skor perfekta - vilket ger dig bästa stabilitet, styrka och känsla. 

Daglig aktivitet i våra skor ger dig tillbaka den frihet och fotstyrka du har tappat från att ha burit "vanliga" skor med kudde.

Breda innebär rum för tårna att röra sig och ge dig stöd och stabilitet.

Tunna betyder att dina fötter har kontakt med all nödvändig sensorisk återkoppling som krävs för ekonomisk rörelse.

Flexibla innebär total respons från dina muskler och senor vilket ger en naturlig studs i steget.

Vi är säkra på att dina fötter inte vill gå tillbaka till "normala" skor efter att ha upplevt glädjen med naturlig frihet.

Så säkra att vi har infört en 100-dagars-provperiod på alla beställningar.

BARFOTAFORSKNING

Det är något som inte stämmer! Det går tillbaka ända till gamla grekiska filosofer som redan då beskrev hur illasittande sandaler gjorde foten sjuk.....

FÖLJ FÖTTERNA, INTE MODET

De flesta skor liknar inte alls fötterna de omsluter. Vilket är konstigt. För om vi tar bort skorna, är våra fötters funktion fortfarande densamma och detta...........

FÖRSTÖR DINA SKOR DINA FÖTTER.........

Det kan vara problem på gång för dig. Tanken kanske inte har slagit dig än– men det påverkar din hälsa nedifrån och upp .....