Lev bättre med vårwebbkursen Prestera bättre med andningsarbete

Den här webbkursen kommer att visa dig hur andningen kan ändra ditt tänkesätt, hur du känner, rör dig och presterar.

Är du proffsidrottare eller annars engagerad i ditt välbefinnande? Lär dig hur andningen påverkar din prestanda och hur du kan göra hälsosammare och effektivare andningsrutiner till en del av ditt liv och din träning.

Kursens teori, övningar och tekniker baserar sig på 20 år av vetenskaplig forskning i andningens fysiologiska betydelse samt omfattande praktisk erfarenhet av att förbättra proffsidrottares prestanda och återhämtning genom andningsarbete.

Vad får du på kursen?

1. Omvandla din andning genom två undervisningstimmar i andningsarbete på webben.

4. Förbättra din prestanda.

2. Bemästra praktiska tekniker och den bakomliggande teorin.

5. Återhämta dig snabbare och sov bättre.

3. Uppgradera från ineffektiv munandning till effektiv näsandning.

6. Förbättra ditt fokus och din koncentration.

Möt vår tränare

David Jackson, eller Jacko, är en mästerinstruktör vid Oxygen Advantage. Han är också ackrediterad UKSCA Strength and Conditioning-tränare, direktör vid School of Calisthenics och en före detta professionell rugbyspelare. Då en hjärnskada tvingade honom att pensionera sig från rugby och träna upp sin andning upptäckte Jacko hur andningens kraft kan ändra hur vi tänker, känner och presterar. Hans mål är att göra andningsarbete till en normal del av livet, för alla från kontorsproffs till proffsidrottare.

Har du redan anmält dig till en kurs? Gå till Vivobarefoot Healths plattform här.

Ansvarsfriskrivning:

VIVOHEALTH Hub-innehåll är endast avsett för informations- och/eller nöjesändamål. Sådant innehåll är inte avsett att utgöra råd om hälsovård och/eller annan medicinsk rådgivning. Rådgör med hälso- eller sjukvårdspersonal med lämplig kompetens om huruvida en viss aktivitet är säker och/eller tillrådlig för dig med hänsyn till ditt specifika medicinska tillstånd och dina symtom eller omständigheter.