ÅTERANSLUT FÖR ATT ÅTERSTÄLLA

Vår planets framtid kommer att avgöras på FN:s klimatkonferens (COP26). Vi är värdar i Storbritannien och är bara en av en handfull brittiska varumärken som valts ut för befinna oss i centrum.

PÅ COP26 kommer vi att rikta strålkastarljuset på sambandet mellan människans och planetens hälsa. Miljö och ekonomi är sammanflätade. Att återförenas med jorden är den enda hållbara vägen framåt till människans och planetens välbefinnande. 

Vivos mål är att förnya och återställa – på sättet vi gör affärer på – och i de produkter vi skapar.

ÅTERBALANSERA SYSTEMET – FÖTTERNA FÖRST

Människor är mer frånkopplade från naturen än någonsin i vår historia. Skoindustrin skapar tillsammans 22 miljarder skor varje år, alla utvunna ur giftiga leveranskedjor. Otroligt nog hamnar de flesta på deponi inom ett år efter köpet.

På COP26 kommer vi att dela vår vision om regenerativa skor. Det är en plan som ombildar tillverkning, med produkter skapade lokalt, för individer – inte massmarknader. Optimerad för människors hälsa – optimerad för planeten. Vi kallar det: VIVOBIOME


SPRINTAR MOT NATURBASERADE LÖSNINGAR 

Tillsammans med vår partner Innovation 4.4 lanserar vi Oceans Prize, som söker alternativ till oljebaserad plast. Priset riktar sig till innovatörer som arbetar med giftfria biosyntetiska material för användning i 3D-utskrift.

PARTNERS

Ett speciellt tack till: Letters to the Earth, Oxygen, Culturunners, Regeneration VC, Grounded, Hub Culture, Synchronicity Earth, Little Sun, COPXX, The Conduit, Farhana Yamin, Sam Lee och de infödda ledarna.