Laddar...

 

ÅTERANSLUT FÖR ATT ÅTERSTÄLLA

COP26 avgjorde jordens öde. De klimatåtgärder som det inspirerade kommer att avgöra framtida hälsa för människa och planet. Vivo var ett av få brittiska märken som hade valts ut och utgjorde en central roll på konferensen.

Vi riktade ett starkt ljus mot hur ekonomi och människors hälsa påverkar och formar planetens hälsa, och vi hävdade att den enda hållbara vägen till friska människor och en sund planet är att återknyta kontakten med naturen och att arbeta förnyelsebart, dvs. att ge tillbaka mer än vi tar.

Vi delade också med oss av vår vision för framtidens skor: VIVOBIOME.

VIVOBIOME: ÄNDRA SYSTEMET, BÖRJA MED FÖTTERNA

Människan har aldrig haft mindre kontakt med naturen än idag.

Skoindustrin är en del av detta, genom att tillverka 22 miljarder skor varje år, som produceras genom skadliga leveranskedjor. De flesta skorna hamnar på soptippen, ofta utan att ha används särskilt mycket.

VIVIOBIOME har en ny vision för systemet. Företaget föreställer sig skor som tillverkas lokalt, med individer som kunder snarare än massmarknaden; skor tillverkade av lokala skomakare som använder fantastisk ny teknik som 3D-skanning, generativ design, 3D-utskrift och nya naturliga material.

VIVOBIOME ser framför sig barfotaskor med större personlighet, men med ett mindre fotavtryck. Bra för dig, bra för planeten.


ARBETA MED NATUREN, FÖR NATUREN

VIVOBIOME innebär att använda naturens visdom för att lösa moderna problem genom att hitta förnyelsebara material att arbeta med.

Det är därför vi har inlett ett samarbete med eco impact lab Innovation 4.4 kring priset 2022 Oceans Prize, som har till syfte att hitta, finansiera och hjälpa till att utveckla ett naturbaserat material som kan skrivas ut med 3D-skanner.

På Världshavsdagen 2023 kommer vinnaren att få 100 000 USD-dollar och chansen att samarbeta med oss för att skala upp sin lösning.

PARTNERS

Ett speciellt tack till: Letters to the Earth, Oxygen, Culturunners, Regeneration VC, Grounded, Hub Culture, Synchronicity Earth, Little Sun, COPXX, The Conduit, Farhana Yamin, Sam Lee och de infödda ledarna.