BIOLOGISK: BÄR MER VÄXTER

Från naturen, plus vetenskap

Det är här vetenskap, teknik och natur går samman för att bygga en grönare och renare framtid. Dessa nya material är ett viktigt steg mot förnyelse - samtidigt som vi kliver av det obehagliga plasttåget.

BLOOM algbaserat EVA-skum är ett superböjligt och lätt material som förnyar och bibehåller friska vattenvägar.

  • Hjälper oss att överge plasten.
  • Produktionen avlägsnar skadliga alger som orsakas av kemisk avrinning, som bara förvärras av klimatnödsituationen.
  • Extraktionsprocessen fyller på vattenvägar med rent, friskt vatten, vilket stimulerar ökad biologisk mångfald.

Vad kommer härnäst?

Att bli helt biobaserad och helt cirkulär för återanvändning och / eller komposterbar. Vi kan för närvarande bara använda 5 % alger men arbetar nära BLOOM och andra för att förverkliga detta. Kommer snart till ett par fötter nära dig.