27.09.2019

Flourishing Diversity: hitta tillbaka till naturen och vår medmänsklighet

Denna månad hade Vivobarefoot äran att delta i en serie evenemang för att lyssna på och lära av ledare för ursprungsbefolkningar från hela världen. Flourishing Diversity-serien främjar idén att skapa ett kulturellt skydd för ursprungsbefolkningar över hela världen. Det första evenemanget i sitt slag i London.

Urbefolkningars territorier styr eller förvaltar 65 % av jordens landområden[1] och man beräknar att där finns 80 % av världens biologiska mångfald.[2] Än så länge har dessa samhällen knappt erkänts som folk eller för sin roll i miljökrisen. 

I London träffades företrädare för tretton ursprungsbefolkningar allmänheten; inflytelserika personer som Peter Gabriel, Bruce Parry och Sophie Hunter-Cumberbatch, Benedict Cumberbatch, Livia Firth; ledande forskare; och icke-statliga organisationer inklusive WWF, Forest Peoples-programmet, Gaia Foundation, London National Park City, XR Youth och XR Internationalist Solidarity Network med flera.

Vivobarefoot-grundaren Galahad Clark tillsammans med baronessan Lola Young of Hornsey och Paul Van Zyl, kreativ chef för Conduit, anslöt sig till en lyssningssession av Ju/'Hoan (San) -ledaren Mr.Oma Tsamkxao, som etablerade det första internationellt erkända markbevarandet i Namibia där Vivobarefoot har byggt upp sandalverkstaden tillsammans med Ju/'Hoan-samhället och Future Footwear Foundation 2017.

Den otroliga visdomen och de djupa budskapen om fred och bevarande från Ju/'hoan (Khoisan) tillsammans med de andra ledarna för ustprungsbefolkningar är så värdefulla, särskilt när hela vår mänsklighet står i solidaritet med nästa generation under ledning av Greta Thunberg som påminner oss om att vi har nått ett handlingens ögonblick som visar vägen för framtida liv på jorden.

Bland många minnesvärda citat väljer vi Jerome Lewis, chef för Centre for the Anthropology of Sustainability, UCL och organisatör för Flourishing Diversity-serien, som sade:

“Vi lever under ett kritiskt ögonblick i vår planets historia. Mänsklig aktivitet har i grunden förändrat vårt klimat och vår miljö, medan modern livsstil har skiljt oss från vår planet, andra arter och varandra.

“Samhällen av människor som lever med ursprungliga "visdomstraditioner" ger oss inspiration så att vi kan leda de förändringar vi så brådskande behöver göra. Till skillnad från en modern livsstil är deras kulturer otroligt viktiga för biologisk mångfald och planetens framtid.” 

[1] https://rightsandresources.org/en/publication/whoownstheland/#.XUBey5NKii4

[2] https://siteresources.worldbank.org/INTBIODIVERSITY/Resources/RoleofIndigenousPeoplesinBiodiversityConservation.pdf

Satish Kumar, en framträdande förespråkare för kärnvapenavrustning och hållbarhetsarbete, pacifist och redaktör för tidningen Resurgence & Ecologist avslutade evenemangsserien med kloka ord som vi står bakom:

“Den moderna industriella civilisationen förstör en livsstil som har funnits i tusentals år. Naturen är inte en ekonomisk källa. Naturen är livets källa.”  

Vi är ett företag med hållbarhet i våra hjärtan och vi kommer att fortsätta skapa produkter och upplevelser för att bokstavligen föra människor närmare naturen.   Vi är så tacksamma för Flourishing Diversity för att den är en del av utbytet och stödet i arbetet med att lyfta fram dessa viktiga röster vid denna kritiska tid.

Läs en bifogad rapport, ‘Flourishing Diversity: Att lära av ursprunglig visdomstradition som ger mer information om de utmaningar vi står inför, samtidigt som de försöker få människor att förstå den avgörande roll som ursprungsbefolkningar spelar i kampen.

TIME Magazine – 'It Is Our Very Governments Who Are Killing the Earth.' A Brazilian Indigenous Leader Speaks Out On Deforestation in the Amazon, Benki Pyanko, berättad av Suyin Haynes

BBC World Service – Indigenous communities talk climate change. Intervjuare: Frey Lindsay

Eco-Age – Flourishing Diversity: Let's Revitalise Human Life, Livia Firth

Gå med i vår maillista

Få exklusiva uppdateringar på utförsäljning, berättelser och produktlanseringar

 

JOIN OUR MAILING LIST

Receive exclusive updates on promotions, news and product launches