Vad händer med en produkt som inte kan repareras?

Alla skor som vi inte kan renovera demonteras och återvinns för ett nytt liv. Även om vi vet att det inte är det bästa möjliga alternativet för produktcykeln, utforskar vi ständigt olika sätt att återvinna och återanvända våra material.

Categories: Revivo