Revivo

 1. What is Revivo?

  Our aim is to keep as many pairs of Vivo’s out of landfill and provide all products with an end of life solution. And ReVivo is our initial foray into this. Through our partnership with UK-based The Boot Repair Company we have designed a program to turn worn out footwear into revived product, reconditioning them for another life on a new pair of feet. Specialists in all aspects of footwear restoration, their highly skilled team use the latest machinery and eco-friendly products to process slightly worn once loved shoes and revive them back to their former glory.

  All styles have been inspected thoroughly and individually processed and graded, meeting our exacting standards and have been cleaned and refurbished accordingly. Customers can choose whether they wish to buy a product in Excellent, Great or Good condition when selecting their style and size of choice.

  Our ReVivo website provides all the information on how we repair out footwear, allowing you to buy a new pair of refurbished Vivo’s.

 2. Can I send my own Vivobarefoot shoes for repair?

  For now, the repairs service is only available in the UK and can be purchased as a service on ReVivo. A global Vivobarefoot repairs service is another goal of ours to restore your much-loved styles to their former glory and send them back to you. 

 3. Why buy Revivo’d shoes?

  At Vivo we believe the most sustainable option for our footwear, is to keep them on feet for as long as we possibly can. The Revivo  programme gives our worn and returned Vivo footwear a new life; revived, reconditioned and made available to purchase. Re-Vivo provides our customers with the opportunity to support our on-going ambitions, of keeping materials in use for longer and diverting our footwear away from ending up in landfill.

 4. Where do Revivo shoes come from?

  The footwear sold on ReVivo come from Vivobarefoot customer returns. These can either be shoes that have been worn by long standing customers and require TLC to restore or simply styles that were sent back recently after purchase and need some additional work to get them back to good shape.

 5. What happens to product that cannot be refurbished?

  Any footwear that we cannot refurbish will be disassembled and downcycled for a new life. While we know is not the best possible option for their end of life, we are constantly exploring different ways to recycle and upcycle our materials.

 6. Can I send in any type of shoes?

  Currently, we only offer this service for Vivobarefoot shoes. We accept all Vivobarefoot footwear, in any condition.

 7. Kan jag skicka mina egna Vivobarefoot-skor för reparation?

  För närvarande är reparationstjänsten endast tillgänglig i Storbritannien och kan köpas som en tjänst hos ReVivo. En global reparationstjänst för Vivobarefoot är ett annat mål för oss för att vi ska kunna återställa dina högt älskade skor till sin tidigare glans och skicka tillbaka dem till dig.

 8. Varför köpa Revivo-skor?

  På Vivo tror vi att det mest hållbara alternativet för våra skor är att hålla dem på fötterna så länge vi kan. Revivo-programmet ger våra slitna och returnerade Vivo-skor nytt liv; de återupplivas, repareras och görs tillgängliga för köp. Re-Vivo ger våra kunder möjlighet att stödja våra pågående initiativ, att hålla material i bruk längre och förhindra att våra skor hamnar i soporna.

 9. Varifrån kommer Revivo skor?

  Skorna som säljs hos ReVivo kommer från Vivobarefoots kundreturer. Dessa kan antingen vara skor som har använts av kunderna länge och kräver lite kärlek för att återställas, eller helt enkelt skor som har skickats tillbaka nästan direkt efter köpet och bara behöver lite extra arbete för att snyggas till.

 10. Vad händer med en produkt som inte kan repareras?

  Alla skor som vi inte kan renovera demonteras och återvinns för ett nytt liv. Även om vi vet att det inte är det bästa möjliga alternativet för produktcykeln, utforskar vi ständigt olika sätt att återvinna och återanvända våra material.

CONTACT US

LIVE CHAT

Need some help, speak to a specialist.


EMAIL

We'd love to hear from you

customerservices@vivobarefoot.com


CALL

+1 855 719 2092