22.01.2020

Vivobarefoot x Arctic Angels på Världsekonomiskt forum 2020

Ungdomar är nästa generation av inflytelserika röster; vi har kraften att förändra världen, på ont och gott. Denna tro på unga människors transformativa kraft är grunden som Arctic Angels Youth Action Network bygger på. 

Liksom VIVOBAREFOOT tror vi att det är viktigt att placera människor och planet i centrum för varje handling. Vi är stolta över att samarbeta med varumärket när 2020 år Världsekonomiska forum närmar sig, med uppdraget ‘att förbättra världen.

Vi tar tillfället i akt att höja våra röster genom att ge bort beanies för att visa på polernas betydelse för det globala ekosystemet. Vi vill ha Hands Off the Arctic. Vi vill att det ska skyddas NU och inte hänsynslöst utnyttjas. På grund av de komplexa geopolitiska och säkerhetsmässiga konsekvenserna kräver vi bättre styrning av dessa kritiska ekosystem eftersom de påverkar oss alla.

För närvarande, då vi förväntar oss en arktisk issmältning, planeras det att borra efter olja och gas, att använda seismisk sprängning för gruvdrift av djuphavsbotten och att upprätta en sjöfartsled genom den arktiska isen. Detta är verkar helt galet i en värld som alltmer blir medveten om effekterna av fossila bränslen.

Trots deras avlägsenhet är det viktigt för människor att förstå att Arktis och Antarktis spelar en avgörande roll för att stabilisera de globala klimatsystemen, inklusive Jetströmmen och Golfströmmen. Polerna är jordens kylsystem. När isen smälter reflekterar den mindre solljus, haven värms upp, havsnivåer stiger med katastrofala effekter på människors och djurs livsmiljöer. Dessutom är Arktis en miljö med liv, med människor och djur som lever där och som alla förtjänar en röst. I synnerhet har visdom från ursprungsbefolkningar mycket att lära oss. Antarktis, även om det är mindre befolkat, är lika kritisk för den globala klimatstabiliteten, men hotas av den globala uppvärmningen och det överdrivna krillfisket. 

Liksom VIVOBAREFOOT som gör hållbara skor av återvunnet material, har vi tillverkat våra beanies av REPREVE återvunnet polyestergarn som spunnits av UNIFI USA . Varje mössa förhindrar att 4 plastflaskor hamnar i våra hav.

Vi delar varumärkets vision att hållbarhet måste integreras i leveranskedjorna om vi ska bevara naturen. Vi har lärt oss mycket av dem vad gäller integrationen av ursprungsbefolkningarnas kunskaper i affärsvärlden. Genom detta samarbete stöder vi utvecklingen av en framtid där företagen är ansvariga för sina val och sin globala påverkan.

Vår medgrundare och verkställande direktör Inge Relph, med många års erfarenhet av att arbeta med global politik, kommenterar: "När Arktis var ett kommersiellt ointressant fryst område, styrde ett råd med sammanhängande stater och några observatörsledare skötte området relativt väl. Progressiv smältning riskerar emellertid inte bara oreglerat kommersiellt utnyttjande, utan också en betydande följdeffekt med ökningar av havsnivåerna där rösterna från de mest drabbade inte hörs. För dem som säger att isen smälter i vilket fall som helst säger vi att det är möjligt med utveckling som är medveten, måttlig och genomtänkt och som inkluderar kunskaper från ursprungsbefolkningar. Vi kräver en passande och verkställbar skötsel av isen och att de finansiella institutioner som sätter vinster framför skydd ska exponeras. Människor måste få veta vad det är som händer och få kraft att säga ifrån’.

Det senaste året har vi fått se kraften i våra röster. Vi uppmanar dig att lägga till din röst för att skydda våra värdefulla ekologiska system, våra Global Commons. Vi hoppas att de som får våra beanies kommer att bära dem i många år framöver och sprida vårt budskap om att respektera jordens resurser.

För att gå med oss eller för att skaffa en beanie, gå till https://www.arcticangels.org, eller our mothership https://www.globalchoices.org

I Davos? Kontakta oss på e-post [email protected] eller [email protected]

Följ oss på:

Instagram: @GCArcticAngels https://www.instagram.com/gcarcticangels/

Twitter: @ArcticAngels_GC

Facebook: @GCArcticAngels  https://www.facebook.com/gcarcticangels/

Av Emma Wilkinson, 21 år, Arctic Angels Coordinator 

Arctic Angels är en del av den ideella stiftelsen GlobalChoices, en ny organisation som grundades av Sally Ranney och Inge Relph och som har en ny strategi för att skydda våra värdefulla ekosystem genom politisk lobbying på hög nivå. Tillsammans arbetar vi för att placera skyddet av våra Global Commons i framkant av den politiska agendan. Arctic Angels är innovativa ledare inom sina samhällen och arbetar tillsammans för att skydda Arktis, Antarktis och de Global Commons som vi alla är beroende av. Vi står uppför klimataktion NU.

Gå med i vår maillista

Få exklusiva uppdateringar på utförsäljning, berättelser och produktlanseringar

 

JOIN OUR MAILING LIST

Receive exclusive updates on promotions, news and product launches