31.01.2020

Veganskt läder är inte veganskt

Låt’ oss ta ett ögonblick för att förklara vad ‘veganskt läder’ egentligen innebär.

Vid en första anblick är det’ ett smart marknadsföringsverktyg för att beskriva ett lädersubstitut’ som inte använder produkter som skadar djur.

Och det verkar väl ok.

Men kan detta substitut likväl skada djur? Hur kvantifierar vi denna skada och fastställer vad som är sämst i slutändan?

Tacksamt nog håller allt fler människor på att förändra sin livsstil rejält på grund av en större medvetenhet om djurs välmående och vår miljöpåverkan - och hur dessa två går hand i hand. Detta betyder även att denna diskussion nu lämnar etiketter och rubriker - och siktar in sig på det verkliga problemet.

Faktum är att alla syntetiska produkter kan klassificeras som, och anses ofta vara, en veganvänlig produkt. Veganskt läder är slutligen en eufemism för, om’ man ska säga som det är, plast.

Så, vare sig du gillar det eller inte, många som bojkottar produkter som kommer från slaktdjur byter till produkter som enligt mångas åsikter accelererar just detta, djurslakt.

Det är ingen tvekan om att den industri som utvinner och hanterar råolja, som används vid tillverkning av plastmaterial, är den största förstöraren av växt- och djurlivet på vår planet: den utrotar hela artbestånd.

Dessutom har vi spridningen av giftigt material som används för att skapa och behandla dessa material samt deras långsiktiga, dödliga effekt på livet på jorden .

Javisst, många firar med rätta den potientiella framtiden för ‘magiska’ produkter som svamp eller ananas ‘till lädertillverkning’, och de är bra (nisch-)produkter just nu, men de kan också medföra att vi missar chansen att i grunden ifrågasätta de intensiva industriella jordbruksmetoder som skadar planeten. (Om du’ tvivlar på detta, så kolla upp vad den intensiva odlingen av avokado gör med Mexikos landskap. Då kanske du kommer att ifrågasätta tanken på att växter’ helt enkelt ‘kan ersätta djur’ varenda gång).

Djuruppfödning kan ha en stor positiv inverkan på ekosystemet, precis som växtodling. Men varför’ har de inte det? Därför att just nu värderas våra ekosystem bara för de pengar som kan utvinnas från dem. Pengarna styr, oavsett om det gäller växter eller djur, och därför blir planeten - och alla som lever på den - lidande.

Det finns kommersiell vinning i att kalla något ‘veganskt’. Men när den benämningen kostar så mycket, låt’ dig inte invaggas i en falsk känsla av säkerhet.

Så’ enkelt är det inte.

Det är inget.

Veganskt läder är kanske inte så veganskt, när allt kommer omkring.

En syntetisk tröja, som är full av kemiska färgämnen, läckande mikroplaster och som tillverkats i en fabrik av otrygga, underbetalda kvinnor, kan ha etiketten "vegansk".

En Shetlandsjumper, som tillverkats av lokalt inköpt ekologiskt och småskaligt framställd ull och färgats naturligt för hand, har inte det.

Vilken av dem skadar djuren mest?

Vi på Vivobarefoot tror det är viktigt med dessa djupa resonemang och att öppna upp dem för en dialog.

Målet för våra produkter är att de ska regenereras. De ska ha en positiv inverkan på planeten, och detta gäller för både det veganska och det naturliga material som vi använder. Vi’ är inte där ännu, men vi’ arbetar på det.

Vill du vara med?

Gå med i vår maillista

Få exklusiva uppdateringar på utförsäljning, berättelser och produktlanseringar

 

JOIN OUR MAILING LIST

Receive exclusive updates on promotions, news and product launches