21.02.2019

HÄR KOMMER VILDA BARN

Vi människor har varit ganska hemska mot vår planet.

En stor undersökning som involverade 59 internationella forskare rapporterade att mänsklig verksamhet har förstört 60 % av världenS’ djur sedan 1970. Forskare uppskattar att 150-200 arter av växter, insekter, fåglar och däggdjur utrotas varje dygn. En global översyn uppgav även att över 40 % av insektsbestånden minskar i en takt som kan vara “katastrofal” för våra ekosystem inom två generationer. Forskare beskriver det som’ händer med djurlivet på jorden som ‘biologsk utplåning’ och början av den ‘sjätte massutrotningen i värld’shistorien.’

Vi måste agera.

Vi på Vivobarefoot vill medverka till att skydda planeten. 

Vår etiska grundsyn går ut på att skapa skor med minimal biomekanisk interferens så att foten kan göra det som är naturligt för den - med minimal inverkan på miljön. Vi menar allvar med hållbarhet: vi är stolta över att forska och investera i nya, renare och grönare material för att minska vårt koldioxidutsläpp och avfallsavtryck. 2020 siktar vi på att använda 90 % hållbara material i hela vårt sortiment.

Vi tror att om vi bryr oss om våra fötters hälsa, då bryr vi oss även om marken vi går på.

Därför samarbetar VivoKids med Aspinall Foundation för att hjälpa föräldrar och barn att lära sig mer och öka medvetenheten om utrotningshotade djur.

Aspinall Foundation är en brittisk välgörenhetsorganisation som arbetar för att främja naturvård genom utbildning, avelsprogram och, vilket är viktigt, genom att återinföra utrotningshotade arter i naturen överallt där det är möjligt.

Vi tror att ju mer kunskap och förståelse barn har om djurlivet, desto mer naturligt kommer det att bli för dem att ENGAGERA SIG och AGERA under sin uppväxt. Vi hoppas att detta samarbete kan bli startpunkten för diskussioner, aktioner och förändringar som vi alla kan göra för att skona vår planet.

Vid sidan av att driva två viltreservat i England, under de senaste åren ensamma, har Aspinall Foundation framgångsrikt återinfört en rad djur, inklusive 8 svarta noshörningar, 49 javanesiska langurer, 9 javanesiska gibboner, 11 europeiska bisonoxar och över 60 västliga låglandsgorillor tillbaka till deras naturliga livsmiljö.

För vår Wild-kollektion designade’ vi om några av våra bästsäljande skor med några av våra favoritdjur i åtanke. Förutom att en del av vinsten från dessa skor gå direkt till Aspinall Foundation för att bidra till deras värdefulla bevarandearbete, vill vi även att barn (och deras föräldrar!) ska inspireras att lära sig mer om de djur i vars fotspår de går.

Vare sig det gäller en odlingslåda i fönstret, en liten trädgård, en park i närheten eller din närmaste skog, avlägsna stränder, berg eller till och med de svepande savannerna i södra Afrika och de iskalla skogarna i nordöstra Asien – vi vill att barnen ska känna sig engagerade i och en del av naturen omkring dem.

Vi kan fortfarande vända utvecklingen för vår planet.

Här’ är mer information om en del av de djur vårt samarbete kommer att hjälpa:

För att fira de 8 östafrikanska svarta noshörningarna som framgångsrikt har fötts upp och släppts ut i skyddade reservat genom Aspinall Foundation har vi’ designat en speciell noshörningsinspirerad färgvariant av vår bästsäljande Primus Junior.

Noshörningspopulationerna har drabbats hårt av tjuvskytte, men även av en förlust av deras naturliga livsmiljöer i Asien och Afrika. I början av 1900-talet strövade fler än 500000 av dem omkring fritt. Numera lever de flesta i reservat, en del omgivna av beväpnade vakter som skyddar dem från att bli dödade, ofta för deras horn. Svarta noshörningar har fördubblats i antal från sitt låga antal på mindre än 2500 individer för två decennier sedan, och ändå är detta en bråkdel av deras tidigare antal.

Vi’ har även designat en tigerinspirerad färgvariant av Primus Junior, som inspirerats av amurtigrarna som lever i Aspinall Foundation’s parker.

Amurtigern, eller den sibiriska tigern, tillhör världens största kattdjur. Fullvuxna tigerhanar kan väga upp till 260 kg! Deras naturliga livsmiljö är de iskalla skogarna i östra Ryssland, Koreahalvön och nordvästra Kina. Som minst fanns det endast 40 vilt levande vuxna tigrar på grund av den jakt som bedrevs, men situationen för de utrotningshotade tigrarna vände långsamt när Ryssland började skydda dem under 1940-talet. I dag växer populationen sakta, men liksom alla tigrar är de fortfarande hotade på grund av förlusten av livsmiljö till avverkning eller tjuvjakt och deras begränsade vuxna avelspopulation.

Och för att fira våra nya VivoKids Ultra Bloom - nu tillverkade av den nya, innovativa plantbaserade Bloom Foam från alger för att minska vårt avfallsavtryck och öka vår användning av renare, grönare material - har vi’ även skapat Shark och Dolphin, två nya färgvarianter av vår amfibiska sommarsko för att fira två av världens’ mest älskade havsdjur.

Alla hajar är listade som sårbara arter som riskerar att utrotas på grund av mänsklig verksamhet. Från fossila fynd vet vi att hajar har överlevt dinosaurierna, och ändå dödas i dag 100 miljoner hajar per år genom kommersiellt fiske och fritidsfiske, många på grund av intresset för den asiatiska hajfenssoppan. Det tar år för hajar att bli könsmogna, de har få ungar och förutom av överfiske minskar deras population snabbt eftersom deras hem, världshaven’ är i riskzonen för stigande temperaturer, havsföroreningar och minskning av avels- och utfodringsområden, såsom korallrev.

Delfiner kämpar också med mänsklig verksamhets inverkan på vattnet: fiskeredskap orsakar drunkning när de trasslar in sig i dem, deras byte är förorenat och, det största hotet, klimatförändringar påverkar deras livsmiljö, bytespopulation och migrationsvägar. Baijidelfinen, eller Yangtzedelfinen, har nyligen förklarats utrotad och Mauis delfin, som finns utanför Nya Zeelands kust, balanserar på gränsen med en uppskattad population på färre än 100 individer.

Vi hoppas att dina småttingar gillar att gå i spåren av några av världens’ mest älskade djur 

Vi kommer inte att ärva jorden: vi har den bara en kort tid till låns - den’ tillhör våra barn och barnbarn.

Vi tror att om vi lär våra barn att gå försiktigt på vår planet och leva i harmoni med naturen är det det bästa arv vi kan ge dem.

Låt’ oss starta nu.

(Och vi’ vill tillägga att inga vilda djur har skadats av närvaron av vilda barfota-barn under vår fotografering)

HANDLA KOLLEKTIONEN

Gå med i vår maillista

Få exklusiva uppdateringar på utförsäljning, berättelser och produktlanseringar

 

JOIN OUR MAILING LIST

Receive exclusive updates on promotions, news and product launches