06.08.2020

Barfota är verkligedn bäst... Särskilt i skolan

_A7M5211_1

Barn lär sig bäst när de rör på sig och att röra sig barfota är ännu bättre för deras växande fötter och även kroppar och hjärnor. 

Det finns en ständigt ökande mängd vetenskapligt arbete för att stödja detta:

Barn som regelbundet går barfota har bättre utvecklade motoriska färdigheter än de som regelbundet går i skor, enligt en studie[1] från tyska och sydafrikanska universitet.

  • I en studie från universitetet i Bournemouth[1] fann man även att barn som tog av sig skorna i klassrummet hade högre nivåer av koncentration och bättre beteende och fick bättre studieresultat än när de hade skor på sig.
  • Akademiker från en grupp amerikanska universitet[2] visade hur aktiva barn hade större hippocampus, relaterat till bättre minneskapacitet.
  • En annan amerikansk studie[3] visade hur barn som utövade sport efter skolan hade bättre verkställande funktion (förmågan att sätta upp och arbeta mot egna mål).
  • Samtidigt fann man i en holländsk studie[4] nyligen att även korta perioder med konditionsträning ökade skolbarnens uppmärksamhet.
  • En stor tysk studie[5] visade hur bara 10 minuters lekfulla koordinationslekar, som att studsa två bollar samtidigt, förbättrade tonåringars koncentrationsförmåga.
  • Pedriatiska arbetsterapeuten Angela Hanscom[6] säger att barn behöver leka för att utveckla sina sinnesorgan, vilket i sin tur hjälper deras inlärning.
  • Dr Peter Gray, professor emeritus i psykologi vid Boston College, har studerat och skrivit mycket om skador barn får av att inte leka; social lek med andra barn, befrämjar olika utvecklingsfunktioner, som alla främjar barnens mentala hälsa. Utan lek skaffar sig barn inte de sociala och känslomässiga färdigheter som är så viktiga för sund psykologisk utveckling.”[7]

 

Så om dina barns skola inte har tillräckligt med RÖRELSE och LEK underdagen, se till att rörelsen är att räkna med. Få så mycket barfota tid hemma och i naturen på helgerna, för då är det här inte möjligt. Vivobarefoot Kids minimalistiska skor är så nära barfota som möjligt. Tunna, breda och böjliga så att växande fötter kan KÄNNA och röra sig med utrymme för att växa sig starka och rörliga för skickliga rörelser som varar en livstid.

 

LÅT DEM RÖRA PÅ SIG – även i skolan.

_A7M5278


[1] https://neurosciencenews.com/motor-skill-footwear-9552/

[2] https://www.theguardian.com/education/shortcuts/2016/may/24/secret-to-calm-classrooms-lose-the-shoes-schools

[3] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006899310018317

[4] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25266425/

[5] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26724833/

[6] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18602754

[7] https://www.huffpost.com/entry/the-real-reason-why-kids-fidget_b_5586265

[8] https://www.psychologytoday.com/files/attachments/1195/ajp-decline-play-published.pdf

Gå med i vår maillista

Få exklusiva uppdateringar på utförsäljning, berättelser och produktlanseringar

 

JOIN OUR MAILING LIST

Receive exclusive updates on promotions, news and product launches